BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtczuk-Turek Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym : w świetle badań jakościowych branży IT
Supply of and Demand for Qualification and Competences from Sectoral Perspective : in the Light of Qualitative Research in IT Industry
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 2 (32), s. 21-42, tab., bibliogr. poz. 17
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Kompetencje pracownicze, Informatycy, Sektorowe Ramy Kwalifikacji
Professional skills, Employees competencies, Computer scientists, Sectoral Qualifications Frameworks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań jakościowych (analiza desk research, wywiady), dotyczących podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje w sektorze IT. Problematyka podaży została przedstawiona w oparciu o wywiady z przedstawicielami instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, a także z przedstawicielami otoczenia biz- nesu. Zagadnienia związane z popytem były analizowane w oparciu o wywiady z przed- stawicielami wiodących przedsiębiorstw w branży, a także z osobami zajmującymi stano- wiska informatyczne. Badania ukazały istnienie specyficznych kwalifikacji i kompetencji w sektorze, które mogą stanowić podstawę budowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the results of qualitative research (desk research analysis, interviews) related to the supply of and demand for qualifications and competences in the IT sector. The issues of supply have been presented based on interviews with the representatives of formal and non-formal educational institutions as well as with business environment representatives. The issues concerning demand were analyzed based on interviews with the representatives of key companies in the IT sector and IT specialists. The research has shown that in the sector there are unique qualifications and competences which may provide a basis for building Sector Qualification Framework. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AMS-Qualifikations-Barometr, raport, http://bis.ams.or.at/qualibarometer/berufsbereiche.php
 2. Emerging Market Insights (2012), ICT Sector. Poland 2012.
 3. Filipek M. (red.) (2009), Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Warszawa.
 4. GUS (2012), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011, raport, Warszawa.
 5. GUS (2011), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. Informacje i opracowania statystyczne, raport, Warszawa.
 6. http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-michigan-2014
 7. Juchnowicz M. (2012), Prognozy zmian na rynku pracy a programy kształcenia na poziomie wyższym, w: Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice.
 8. Kępka B. (2010), Strategia rozwoju branży informatycznej - plan działania. Dla województwa zachodniopomorskiego, raport.
 9. Matusiak K., Kuciński J., Gryzik A. (red.) (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5266.pdf
 10. NSDC (2010), Human Resource and Skill Requirements in the IT and ITES Sector 2009, http://www.nsdcindia.org/pdf/IT-ITES-Industry.pdf
 11. PAIiIZ (2013), IT@PL. Rynek pracy IT w Polsce, Warszawa, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=20339
 12. PAIiIZ, Departament Informacji Gospodarczej (2010), Sektor informatyczny w Polsce, Warszawa.
 13. PARP (2012), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, raport podsumowujący badanie "Bilans Kapitału Ludzkiego 2011", Warszawa.
 14. PARP, "Bilans Kapitału Ludzkiego", projekt systemowy, http://bkl.parp.gov.pl
 15. PARP, Lewiatan (2010), Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców, raport końcowy, Warszawa.
 16. PMR (2011), Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015, raport.
 17. Valenduc G., Vendramin P., Krings B., Nierling L. (2007), How restructuring is changing occupations? Case study evidence from knowledge-intensive, manufacturing and service occupations 2005-2009, Leuven, http://www.worksproject.be/documents/D11.1.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4670
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu