BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danilewicz Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym na przykładzie sektora bankowego : (na podstawie badań empirycznych)
Supply of and Demand for Qualifications and Competences from Sectoral Perspective in Banking Sector : (Based on Empirical Research)
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 2 (32), s. 73-89, bibliogr. poz. 17, tab.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Kompetencje pracownicze, Bankowość, Sektorowe Ramy Kwalifikacji
Professional skills, Employees competencies, Banking, Sectoral Qualifications Frameworks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych (analiza desk research oraz wywiady indywidualne - IDI i grupowe - FGI z przedstawicielami instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, przedstawicielami banków i instytucji z otoczenia biznesu) dotyczących podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje w sektorze bankowym. Przeprowadzone badania wskazują na występowanie w branży specyficznych kompetencji i kwalifikacji, które mogą być podstawą do opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the results of empirical research (desk research and analysis of individual and group interviews (IDI&FGI) with representatives of institutions of formal and non-formal education, representatives of banks and business environment institutions) on the supply and demand for qualifications and competences in the banking sector. The study reveal the presence in this sector of specific competences and qualifications that may provide the source for the development of Sectoral Qualifications Framework. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS (2010), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, Warszawa.
 2. GUS (2011), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, Warszawa.
 3. GUS (2012), Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., raport, Warszawa.
 4. IBE (2014), http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/prk/133-skad-sie-wziela-rama-kwalifikacji
 5. KNF (2011), Raport o sytuacji banków w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 6. KNF (2013), Raport o sytuacji banków w 2012 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 7. KNF (2014), Dane miesięczne dot. sektora bankowego, 7 lutego 2014 r., http://www.knf.gov.pl/index.html
 8. KPRM (2012), Strategia rozwoju kapitału ludzkiego, Warszawa, 15 listopada 2011, http://www.zds.kprm.gov.pl
 9. MEN (2010), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej (DzU 2010, nr 195, poz. 1296).
 10. MEN (2011), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU 2012, poz. 7).
 11. "Miesięcznik Finansowy Bank" (2013), 50 największych banków w Polsce 2013, dodatek do "Miesięcznik Finansowy Bank", nr 6.
 12. NBP (2012), Rozwój sektora finansowego w Polsce w 2010 r., Warszawa.
 13. NBP (2013), Rozwój sektora finansowego w Polsce w 2012 r., Warszawa.
 14. http://www.charteredbanker.com/
 15. http://www.ebtn-association.eu/
 16. http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka
 17. http://www.wib.org.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4659
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu