BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grenčíková Adriana (A. Dubček University of Trenčín, Slovak Republik), Vojtovič Sergiej (A. Dubček University of Trenčín, Slovak Republik), Gullerová Monika (Department of Social Sciences and Humanities, Slovak Republik)
Tytuł
Staff Qualification and the Quality of Tourism-Related Services in the Nitra region
Źródło
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2013, No. 21, s. 41-48, rys., wykr., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł turystyczny, Jakość usług, Jakość usług turystycznych, Kapitał ludzki
Tourism industry, Quality of services, Quality of tourist services, Human capital
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Nitra, Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
The study attempts to justify the importance of the human potential quality, one of the key factors for the development of tourism industry. Moreover, the study attempts to establish a correlation between the human potential quality and the quality of tourism-related services. Next, the study emphasizes that not only geography-related factors, such as natural, historical and cultural sights, climatic and weather conditions getting the attention and interest by tourists, are vital for tourism industry. The human potential quality, including training, qualification and expertise, is important as well. Therefore, the study analyses the human potential quality in tourism industry, and assesses its impact on the service quality related to accommodation, catering, transport, organization and provision of sports, cultural and sightseeing events. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borovský, J., Smolková, E. and Niňajová, I., 2008: Cestovný ruch - trendy a perspektívy (Tourism - trends and prospects - in Slovak), Bratislava: Iura Edition.
 2. Beránek, J. and Kotek, P., 2003: Řízení hotelového provozu. 3. vydání (Management of hotel operations. 3rd edition - in Czech), Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-400-2
 3. Burešová, P., 2007: Sommelier v současné české gastronomii. 1. vydání (Sommelier in contemporary Czech cuisine. 1st edition - in Czech), Praha: Vysoká škola hotelová v Praze. ISBN 978-80-86578-72-9
 4. Burešová, P. and Zimáková, B., 2008: Gastronomické služby - servis. 1. vydání (Catering services - service. 1st edition - in Czech), Praha: Vysoká škola hotelová v Praze. ISBN 978-80-86578-86-6
 5. Carreté, D., Henriksson, J. and Schneider, M., 2006: 250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren (250 EU legislative measures affecting the hotel, restaurant and café sector - in Czech), Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj. ISBN 80-239-7678-8
 6. Čuka, P., 2011: Základy teórie, metodológie a regionalizácie cestovného ruchu. 1. Vydání (Fundamentals of theory, methodology and regionalization of tourism. 1st edition - in Slovak), Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN 978-80-555-0471-1
 7. Foret, M. and Foret, V., 2001: Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1. Vydání (How to develop local tourism. 1st edition - in Czech), Praha: Grada Publishing. ISBN 80-2470207-X
 8. Gučík, M., Kmeco, L. and Malachovský, A.J., 2006: Výkladový slovník. Cestovný ruch, hotelierstvo a pohostinstvo. 1. Vydání (Dictionary. Tourism, hotel industry and catering. 1st edition - in Slovak), Bratislava: Mladé letá. ISBN 80-10-00360-3
 9. Hnátek, M., 2009: Hotelnictví a daně (Hotel industry and tax - in Czech), Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-446-8
 10. Houška, P. editor, 2007: Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu (Classification of accommodation facilities as a way to promote the quality of tourism services - in Czech), Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj. ISBN 978-80-87147-00-9
 11. Hrala, V., 1994: Geografie cestovního ruchu. 1. Vydání (Geography of Tourism. 1st edition - in Czech), Praha: VŠE Praha. ISBN 80-7079-173-X
 12. Hriesková, M. editor, 2011: Cestovní ruch (Tourism - in Czech), Praha: FORTUNA. ISBN 80-7168-948-3
 13. Indrová, J., 1996: Hotelový management (vybrané kapitoly). 1. Vydání (Hotel management (selected chapters). 1st edition - in Czech), Praha: VŠE Praha. ISBN 80-7079-775-4
 14. Jakubíková, D., 2009: Marketing v cestovním ruchu. 1. Vydání (Marketing in tourism. 1st edition - in Czech), Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3247-3
 15. Kiráľová, A., 2002: Marketing hotelových služeb. 1. Vydání (Marketing of hotel services. 1st edition - in Czech), Praha: Ekopress. ISBN 80-86119-44-0
 16. Minář, P. and Zelenka J. editors, 2007: Technika, management a marketing cestovního ruchu (Technology, management and marketing of tourism - in Czech), Hradec Králové: UHK. ISBN 80-7041-577-0
 17. Nejdl, K., 2010: Management destinace cestovního ruchu. 1. Vydání (Tourist destination management. 1st edition - in Czech), Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN 978-80-7357-673-8
 18. Němčanský, M., 1996: Geografie cestovního ruchu. Obchodní jednání a společenský styk (Geography of Tourism. Business meetings and social intercourse - in Czech), Karvina: Slezská Univerzita Karviná. ISBN 80-85879-33-6
 19. Novacká, Ľ., 2010: Cestovný ruch a Európská únia (Tourism and the European Union - in Slovak), Bratislava: SPRINT. ISBN 978-80-89393-26-8
 20. Palatková, M., 2006: Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. 1. Vydání (Tourism destination marketing strategies. 1st edition - in Czech), Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-1014-5
 21. SARIO, 2013: Analýza cestovného ruchu (Analysis of Tourism - in Slovak). Available from: http://www.sario. sk/userfiles/file/sario/pzi/sektorove/turisticky/turisticky_ ruch.pdf, DoA: 11 April 2013
 22. Seifertová, V., 2003: Marketing v lázeňském cestovním ruchu. 1. Vydání (Marketing in SPA tourism. 1st edition - in Czech), Praha: Pragoline. ISBN 80-86592-00-6
 23. Štatistický úrad SR, 2013, available from: http://portal. statistics.sk/showdoc.do?docid=4915, DoA: 24 January 2011.
 24. Štětina, V. editor, 2002: Jídelní lístek, nástroj řízení a věc prvořadého významu. 1. Vydání (The menu, tool and the matter of prime importance. 1st edition - in Czech), Praha: Editpress. ISBN 80-238-8884-6
 25. Štyrský, J., 2007: Geografie cestovního ruchu a dějiny pro cestovní ruch (Geography and history of tourism - in Czech), Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. ISBN 80-7041-254-2
 26. Sysel, J., 2008: Cestovní kancelař, cestovní agentura a informačni středisko v cestovním ruchu (Travel agencies and information centers in tourism - in Czech), Praha: VŠH v Praze. ISBN 978-80-86578-75-0
 27. Zurynek, J., Zelený, L. and Mervart, M., 2008: Dopravní procesy v cestovním ruchu (Transport processes in tourism - in Czech), Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN 978-80-7357-335-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-4254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0019
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu