BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barwińska-Małajowicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Doświadczenia małych i średnich przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie w ramach SPO "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 6 (175), s. 29-31
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Przedsiębiorczość, Środki unijne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wsparcie finansowe
Competitiveness, Entrepreneurship, EU funds union, Small business, Financial support
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zasadniczą rolę w rozwoju sektora MSP odgrywa z pewnością pomysłowość, elastyczność i dążenie właścicieli do poszukiwania nisz rynkowych oraz nowych możliwości i dróg rozwoju. Jednak niezbędne jest również finansowe i organizacyjne wsparcie zewnętrzne, którego przykładem jest dofinansowanie ze środków wspólnotowych w ramach różnych programów, m.in. z Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" (SPO WKP). Program ten (obejmujący lata 2004-2006) jest jednym z siedmiu unijnych programów wsparcia, realizowanych obecnie w Polsce. Podstawowym jego celem jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki, funkcjonującej w warunkach jednolitego rynku europejskiego, poprzez wsparcie przedsiębiorstw (szczególnie małych i średnich) oraz instytucji otoczenia biznesu, przy równoczesnym wykorzystaniu zasobów sfery naukowo-badawczej oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych technologii (w tym technik informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę środowiska). [...] Niżej omówiono niektóre problemy, z którymi zetknęli się przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc finansową z SPO WKP. Doświadczenia przedsiębiorców skupiają się wokół dwóch istotnych pytań: "Jakie błędy dyskwalifikują wniosek i jak ich uniknąć?" oraz "Dlaczego jest mniej podpisywanych umów niż wniosków początkowo zaakceptowanych do wsparcia?" Analiza oparta jest na doświadczeniach trzech przedsiębiorstw, z których pierwsze prowadzi działalność handlową, drugie - produkcyjno-handlowo-usługową, zaś trzecie zajmuje się głównie działalnością produkcyjną. Wszystkie trzy firmy ubiegały się o dofinansowanie swoich projektów z SPO-WKP Priorytet 2 "Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw", przy czym dwie pierwsze w ramach Działania 2.3. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje", natomiast trzecie przedsiębiorstwo w ramach Działania 2.4. "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska". Wszystkie trzy projekty zostały odrzucone. Na podstawie analizy drogi ubiegania się tych przedsiębiorstw o dofinansowanie sformułowanych zostało poniżej kilka spostrzeżeń. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Polityka Unii wobec MSP, http://www.eksporter.pl (data ostatniego dostępu: 9.10.2005)
  2. http://www.konkurencyjnosc.gov.pl
  3. http://www.parp.gov.pl
  4. www.mgip.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu