BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska Grażyna (Urząd Miasta Ciechanów)
Tytuł
Wykorzystanie środków ZPORR przez państwową szkołę zawodową w Ciechanowie
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 6 (175), s. 31-34
Słowa kluczowe
Szkolnictwo państwowe, Środki unijne, Wsparcie finansowe, Rozwój regionalny
State education, EU funds union, Financial support, Regional development
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wśród instrumentów finansowych, dostępnych w pierwszych latach naszego członkowstwa w Unii, jednym z ciekawszych dla ośrodków peryferyjnych, sfery mikro-przedsiębiorczości, samorządów lokalnych, placówek zdrowia, szkolnictwa i oświaty był Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Jednym z jego komponentów było Poddziałanie 1.3.1 "Regionalna infrastruktura edukacyjna", którego celem było wzmocnienie roli szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Wsparcie mogło być udzielone na budowę, rozbudowę lub modernizację pomieszczeń dydaktycznych, np. bibliotek, laboratoriów, sal komputerowych, domów studenta, stołówek i obiektów sportowych, a także infrastruktury technicznej i sanitarnej w szkołach wyższych. Jednym z beneficjentów tego działania jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Ciechanowie. Jest to młoda placówka szkolnictwa wyższego. Została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2001 r., początkowo ze specjalnościami: język polski z logopedią oraz pielęgniarstwo i położnictwo. Pierwszy nabór przeprowadzono w lecie 2001 r., kiedy to naukę rozpoczęło 148 studentów. Obecnie studiuje tu 1 700 osób na 5 kierunkach: filologia polska, historia, pielęgniarstwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn. Od jesieni 2006 r. studia na nowych kierunkach - ekonomia i kulturoznawstwo, rozpocznie dodatkowo ok. 350 osób. Mury uczelni opuściło już prawie 400 absolwentów po czterech kierunkach. Jasno sprecyzowany jest również dalszy rozwój uczelni, obejmujący uruchomienie nowych kierunków studiów, jak fizjoterapia i filologie o kilku specjalnościach językowych oraz rolnictwo. Liczba studentów ma wzrosnąć do 5 tysięcy. Spowoduje to konieczność dalszej rozbudowy bazy dydaktycznej uczelni, w tym kadry dydaktyczno-naukowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu