BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knast Joanna
Tytuł
Polityka innowacji w Polsce - zbieżność z celami Unii Europejskiej
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 6 (175), s. 34-42, tab.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Polityka innowacyjna, Strategia innowacyjna, Stymulowanie innowacyjności, Strategia lizbońska, Państwa członkowskie
Innovative character, Innovation policy, Innovation strategy, Stimulate innovations, Lisbon Strategy, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Komisja Europejska uważa, że trwały rozwój gospodarczy - przy zachowaniu obecnych wysokich standardów społecznych oraz dbałości o środowisko naturalne - możliwy jest tylko dzięki uzyskaniu przewagi konkurencyjnej wynikającej z wiedzy i innowacyjności. Lapidarnie ujęła to komisarz Danuta Hubner "musimy być lepsi, ponieważ nie możemy być tańsi". Ponadto, w obliczu zaostrzonej konkurencji potrzebne są działania na szerszą skalę. Państwa członkowskie nie powinny działać w pojedynkę. W strategii lizbońskiej innowacyjność uznano za podstawę konkurencyjnej gospodarki. W nowej wersji strategii1 inwestycje w wiedzę i innowacje umieszczono w centrum działań na rzecz wzrostu gospodarczego. W marcu 2005 r. Rada Europejska zdecydowała, że "Europa musi odnowić podstawy swej konkurencyjności, zwiększyć potencjał' wzrostu i wydajność oraz wzmocnić spójność społeczną, kładąc szczególny nacisk na wiedzę, innowacje i optymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Hubner, Partnerstwo na rzecz wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności. Rola wielkich firm w rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa, 20 stycznia 2006
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2006, s. 19
 3. J. Szlachta, Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013
 4. Komisja Europejska, Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013, COM (2005) 299
 5. A. Gwiazda, Innowacyjność - słaba strona Unii Europejskiej? (w:) "Wspólnoty Europejskie", nr 4 (173), 2006
 6. Ministerstwo Gospodarki, Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa, 27 kwietnia 2006
 7. European Commission, "Special EUROBAROMETER 236. Population Innovation Readiness", 2005
 8. INNOWACYJNOŚĆ 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, (red.) A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2006, s. 61
 9. Ministerstwo Gospodarki Informacja miesięczna nt. stanu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Stan na 30.04.2006
 10. "Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu". Raport końcowy, Case-Doradcy, dostępny na stronie: http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Ewaluacja+SPO+WKP+raporty
 11. G. Gorzelak, A. Bąkowski, M. Kozak, A. Olechnicka, Polskie Regionalne Strategie Innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Warszawa, styczeń 2006 r.
 12. M. Klepka, Raport z Inwentaryzacji Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa, 1.07.2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu