BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bywalec Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wady i zalety obowiązujących w Polsce metod wyceny nieruchomości z punktu widzenia procesu sekurytyzacji kredytów hipotecznych
Advantages and Disadvantages Existing in Poland Real Estate Valuation Methods From the Point of View of the Securitization of Mortgages
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 37-47, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Wycena nieruchomości, Wartość nieruchomości, Kredyt hipoteczny, Zabezpieczenie hipoteczne, Ryzyko
Real estate valuation, Real estate’s value, Mortgage credit, Mortgage security, Risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę analizy obowiązujących w Polsce rozwiązań dotyczących wyceny nieruchomości z punktu widzenia ich wad i zalet oraz przydatności do procesu sekurytyzacji. Celem artykułu jest prezentacja obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie wyceny nieruchomości oraz wskazanie z jednej strony ich wad, które mogą przyczyniać się zarówno do ograniczenia ich możliwości aplikacyjnych w procesie sekurytyzacji, jak i do wzrostu ryzyka związanego z tym procesem, z drugiej starano się uwypuklić zalety obowiązujących metod wyceny nieruchomości, które niewątpliwie odpowiednio wykorzystane i wzmocnione właściwą procedurą przeszacowywania wartości zabezpieczenia hipotecznego mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa sekurytyzacji, a tym samym do zwiększenia zainteresowania emitowanymi w tym procesie papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipotekami, takimi jak Mortgage Backed Securities. (fragment tekstu)

The last financial crisis has shown that one of the main problems of the mortgage market and related portfolios of mortgage securitization market , is correct estimation of property value. This value is important because it represents a kind of protection for both the mortgage and the securities issued in the securitization of mortgages. This article is an attempt to analyze the existing solutions in Poland on property valuation in terms of their strengths and weaknesses, and suitability for the securitization process.The paper presents on the one hand disadvantages adopted in Poland solutions that can contribute to reduce the possibility of mortgages securitisation, incorrect running of the securitisation and to increase the risks associated with this process. On the other hand, this article tried to highlight the advantages of the methods used in Poland for the valuation of the property. Suitable used the advantages of real estate valuation methods enhanced appropriate procedure revaluation of property values can help to increase the safety of mortgage securitization and thus to increase the interest of mortgage-backed securities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiczka J.: Rola założeń i jakości danych w procesie szacowania a niepewność wyceny. "Nieruchomości" 2006, nr 1 (89).
  2. Adamiczka J.: Wartość a cena nieruchomości. "Nieruchomości" 2006, nr 6 (94).
  3. Cegielski P., Jajuga K.: Stopa dyskontowa w wycenie nieruchomości, cz. III - metodologia wyznaczania wyjściowej (bazowej) stopy dyskontowej. "Nieruchomości" 2003, nr 11 (63).
  4. Cegielski P., Jajuga K.: Stopa dyskontowa w wycenie nieruchomości, cz. II - stopa dyskonta - podstawy metodologiczne. "Nieruchomości" 2003, nr 10 (62).
  5. Dydenko J.: Szacowanie nieruchomości. Wydawnictwo Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
  6. Ghysels E., Plazzi A., Torous W., Valkanov R.: Forecasting Real Estate Prices Version. February 1, 2012.
  7. Nurek W.: Rola baz danych w procesie wyceny nieruchomości. "Nieruchomości" 2004, nr 5 (69).
  8. Rainer J., Laderman E.: Mortgage Loan Securitization and Relative Loan Performance. Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper Series, August 2011.
  9. Wierzyca Ł.: Różna wartość i co wtedy? "Nieruchomości" 2001, nr 06 (34).
  10. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) nota interpretacyjna nr 1. http://pfsm.pl/ sites/default/files/NI_1.pdf (25.02.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu