BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miarecka Anna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Znaczenie złotych reguł finansowania w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
Źródło
e-Finanse, 2005, nr 3, s. 1-8, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami, Strategia finansowa przedsiębiorstwa
Company capital structure, Financial management, Company's financial strategy
Uwagi
Odrębna numeracja stron dla każdego artykułu.
Abstrakt
We współcześnie działającej spółce akcyjnej istotne znaczenie w polityce finansowej przyjmują zasady (reguły) kształtowania struktury kapitału. Struktura kapitału, ujmowana najczęściej jako relacja długu do kapitału własnego lub długu do pasywów, zależy od wielu czynników o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. Spotyka się również w literaturze przedmiotu podział czynników wpływających na strukturę kapitału na mikro- i makroekonomiczne. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest analiza i ocena wzajemnych relacji pomiędzy strukturą majątku a strukturą kapitału przedsiębiorstwa zorganizowanego w formie spółki akcyjnej, określanych w literaturze przedmiotu mianem złotych reguł finansowania. O strukturze kapitału przedsiębiorstwa decyduje również wiele innych czynników, lecz z uwagi na ograniczenia objętościowe publikacji nie będą one punktem rozważań. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 2. Bielawska A., Złota reguła, "Finansista" 2001, nr 2.
 3. Bielawska A., Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
 4. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
 5. Borowiecki R., Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydawnictwo Secesja, Kraków 1993.
 6. Davies D., Sztuka zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1997.
 7. Duliniec A., Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa, "e-Finanse" 2005, nr 1,
 8. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000.
 9. Ostaszewski J., Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa 2001.
 10. Stępniewski J.: Diagnostyka księgowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, "Problemy Rachunkowości" 2001, nr 4.
 11. Waśniewski T., Skoczylas W., Ocena sytuacji kapitałowo- majątkowej (układ poziomy), "Rachunkowość" 1993, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu