BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zagrożenia w wykorzystaniu innowacji bankowych na przykładzie opcji toksycznych
Threats of Using Bank Innovations - Analysis of Toxic Options
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 59-71, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Innowacje finansowe, Innowacyjność produktu, Produkty bankowe, Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Ryzyko inwestycyjne
Financial innovations, Product innovation, Bank product, Financial instruments, Derivatives, Investment risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie mechanizmów prowadzących do złego wykorzystania bankowych produktów innowacyjnych. Cel zostanie zrealizowany poprzez weryfikację tezy "wykorzystanie innowacji w bankowości napotyka barierę wiedzy ze strony klientów oraz pracowników banków". Badanie przeprowadzono na podstawie studiów literatury światowej, raportów dotyczących polskiego rynku, badań polskiego rynku instrumentów pochodnych w latach 2006-2009, a także na podstawie analizy studium przypadku dotyczącego wyceny premii opcyjnych przedsiębiorstwa wykorzystującego opcje zerokosztowe w latach 2008-2009. (fragment tekstu)

Analysis of toxic options considered as bank innovations was conducted from the perspective of threats connected with their application. Particularly there has been attempt made to identify psychological cognitive inflections leading to wrong decisions by both option transactions parties. Research was conducted on the basis of literature study, Polish market reports, researches of Polish derivatives market in years 2006-2009, and on the basis of case study analysis of valuation of options premium for a company using toxic options in years 2008-2009. Results of research cover identification of factors determining wrong usage of derivatives and proposition of basic set of conditions that any company should meet prior to taking a position at the derivatives market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M.: Anatomia i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce czyli, rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro- i makroekonomicznym - wyniki badań naukowych. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009.
 2. Andrzejewski M.: Toksyczne opcje walutowe. www.ipo.pl (24.06.2009).
 3. Andrzejewski M.: Algorytm neutralizujący negatywne skutki funkcjonowania w Polsce asymetrycznych złożonych instrumentów pochodnych (AZIP), aktywowanych mechanizmem międzynarodowej makroekonomicznej spekulacji. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009.
 4. Arkes H., Blumer C.: The Psychology of Sunk Cost. "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 1985, No. 35.
 5. Beck T., Chen T., Lin Ch., Song F.: Financial Innovation: The Bright and the Dark Sides. www.ssrn.com (2012).
 6. Do spekulacji na złotym przyznał się Goldman Sachs. www.money.pl (20.02.2009).
 7. Fałkowski A., Tyszka T.: Psychologia zachowań konsumenckich. GWP, Gdańsk 2006.
 8. Henderson B., Pearson N.: The Dark Side of Financial Innovation. www.ssrn.com
 9. Kahneman D., Tversky A.: Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. "Econometrica" 1979, No. 47.
 10. Karkowski P.: Toksyczne opcje. Od zaufania do bankructwa. GreenCapital.pl, Warszawa 2009.
 11. Pezuto I.: Miraculous Financial Engineering or Toxic Finance? The Genesis of the U.S. Subprime Mortgage Loans Crisis and its Consequences on the Global Financial Markets and Real Economy. Swiss Management Ccenter, Working Paper 12/2008.
 12. Samuelson W., Zeckhauster R.: Status Quo Bias in Decision Making. "Journal of Risk and Uncertainty" 1988, No. 1.
 13. Shefri H., Statman M.: The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence. "Journal of Finance" 1985, No. 40.
 14. Vissing-Jorgensen A.: Perspectives on Behavioral Finance: Does "Irrationality" Disappear with Wealth? www.ssrn.com (2003).
 15. Wilson L.: The Put Problem with Buying Toxic Assets. www.ssrn.com (2009).
 16. Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Raport UKNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu