BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miechowicz Monika (ISP, doktorantka)
Tytuł
Sytuacja kultury polskiej od roku 1989 do współczesności
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2004, t. 5, s. 41-52, bibliogr. 27 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Kultura, Finansowanie kultury, Polityka kulturalna, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Culture, Financing of culture, Cultural policy, Systemic transformation
Abstrakt
W artykule omówiono zmiany jakie zaszły w polskiej kulturze po 1989 roku. Zmieniła się funkcja Ministerstwa Kultury i Sztuki, zmieniły się środki przeznaczane przez państwo na kulturę oraz ustawy dotyczące polityki kulturalnej. Przedstawiono jaki wpływ te zmiany miały na kulturę oraz modele finansowania kultury, które powstały w miejsce zlikwidowanego Funduszu Rozwoju Kultury.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabowska M. (red.), Barometr kultury, Warszawa 1992.
 2. Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiana modelu, Poznań 1999.
 3. Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Warszawa 2003.
 4. Kostyrko T., Czerwiński M. (red.), Kultura polska w dekadzie przemian, Warszawa 1999.
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dn. 17 lutego 1992 roku w sprawie prowadzenia rejestru instytucji kultury, Dziennik Ustaw nr 20 poz. 80.
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 18 lipca 2003 roku w sprawie warunków promowania i wspierania zadań z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, trybu składnia wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania, Dziennik Ustaw nr 130 poz. 1194.
 7. Siciński A., Dąbrowski A.G., Gmurek J. (red.), Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918--1998, Warszawa 1998.
 8. Strąk M. (oprac.), Polska reforma gospodarcza. Kultura, Warszawa 1984.
 9. Ustawa z dn. 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury, Dziennik Ustaw nr 98 poz. 1150, z późniejszymi zmianami.
 10. Ustawa z dn. 9 kwietnia 1968 roku o zezwoleniu na publiczną działalność artystyczną, Dziennik Ustaw nr 12 poz. 64.
 11. Ustawa z dn. 4 maja 1982 roku o Narodowej Radzie Kultury oraz o Funduszu Rozwoju Kultury, Dziennik Ustaw nr 14 poz. 111.
 12. Ustawa z dn. 26 kwietnia 1984 roku o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury, Dziennik Ustaw nr 26 poz. 129.
 13. Ustawa z dn. 26 grudnia 1984 roku o instytucjach artystycznych, Dziennik Ustaw nr 60, poz. 304.
 14. Ustawa z dn. 16 lipca 1987 roku o kinematografii, Dziennik Ustaw nr 22 poz. 127, z późniejszymi zamianami.
 15. Ustawa z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, Dziennik Ustaw nr 16 poz. 95.
 16. Ustawa z dn. 14 grudnia 1990 roku o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy, Dziennik Ustaw nr 89 poz. 517.
 17. Ustawa z dn. z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dziennik Ustaw nr 9 poz. 84.
 18. Ustawa z dn. 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dziennik Ustaw nr 14 poz. 176.
 19. Ustawa z dn. 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dziennik Ustaw nr 114 poz. 493.
 20. Ustawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dziennik Ustaw nr 54 poz. 654.
 21. Ustawa z dn. 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych, Dziennik Ustaw nr 102 poz. 650.
 22. Ustawa z dn. 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych, Dziennik Ustaw nr 141 poz. 692.
 23. Ustawa z dn. 21 listopada 1996 roku o muzeach, Dziennik Ustaw nr 5 poz. 24, z późniejszymi zmianami.
 24. Ustawa z dn. 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Dziennik Ustaw nr 85 poz. 539, z późniejszymi zmianami.
 25. Ustawa z dn. 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, Dziennik Ustaw nr 106 poz. 668.
 26. Ustawa z dn. 19 grudnia 1990 o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania, Dziennik Ustaw nr 89 poz. 518.
 27. Ustawa z dn. 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dziennik Ustaw nr 54 poz. 535.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu