BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sternal Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Akademia Muzyczna w Krakowie)
Tytuł
Sektor prywatny, sektor publiczny - kilka uwag o zarządzaniu instytucją kultury
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2004, t. 5, s. 55-63
Culture Management
Słowa kluczowe
Sektor prywatny, Sektor publiczny, Instytucje kultury, Zarządzanie kulturą, Zarządzanie
Private sector, Public sector, Cultural institutions, Cultural management, Management
Abstrakt
W niniejszym artykule, posługując się przykładami z różnych krajów europejskich, podjęto próbę zweryfikowania słuszności twierdzenia, że środowisko, cele i struktury organizacji działających w sektorze kultury, stawiają wyzwania, których menedżerowie instytucji prywatnych doświadczają w niewielkim stopniu. Kwestię wartości, jakimi kierują się menedżerowie, jako interesujące, lecz zbyt obszerne zagadnienie, pozostawiono do rozważań w odrębnym tekście. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Fottler, Is management really generic?, "Academy of Management Review" 1981, nr 6, s. 1-12.
 2. M. A. Murray, Comparing public and private management, "Public Administration Review" 1975, nr 35, s. 364-371.
 3. G.A. Boyne, Public and Private Management: What's the Difference?, "Journal of Management studies" 2002, Vol. 39, s. 97.
 4. H. Rainey, B. Bozeman, Comparing Public and Private Organizations: Empirical Research and the Power of the A Priori, "Journal of Public Administration and Theory" 2000, Vol. 10, nr 2.
 5. B. Frey, Arts and Economics. Analysis and Cultural Policy, Springer 2000, s. 14-16.
 6. N. Lebrecht, Why artists have a duty not to ostracise Austria, "The Daily Telegraph", 10 II 2000.
 7. P. Nutt, R. Backoff, Organisational publicness and its implications for strategic management, "Journal of Public Administration Research and Theory" 3, 1993, s. 209-231.
 8. S. Apthorp, Bankrupt in Berlin, www.andante.com (wersja z 2001).
 9. D. Farnham, S. Horton, Managing public and private organizations [w:] D. Farnham, S. Horton (red.) Managing the New Public Service, Macmillan, London 1996.
 10. J.E. Lane, The Public Sector: Concepts, Models and Approaches, Sage, London 1993, s. 137.
 11. J. Holden, Why are there not currently more successful of arts organizations and museums, and why are there not more suitable candidates for these posts?, Clore Duffield Foundation Cultural Leadreship Initiative, Progress Report, 2002, s. 3.
 12. R. Dorment, British Museum gets the right man, "The Daily Telegraph" 28 IX 2001.
 13. S. Apthorp, He who pays the piper calls the tune, "Financial Times" 23 IX 2002.
 14. A. Riding, Zurich Theater Director Becomes a Public Issue, "New York Times" 12 IX 2002.
 15. J. Moyes, Rarefied museums told to banish staff snobbery, "The Independent" 2 V 2000.
 16. J. Tusa, Thou shalt worship the arts for what they are, "Spiked Online" 29 VIII 2002.
 17. G. Prawelska-Skrzypek, Analiza usług publicznych w miastach - Kultura [w:] Analiza usług publicznych w miastach. Wyniki badań, Związek Miast Polskich, Poznań 1999.
 18. G. Prawelska-Skrzypek, Analiza efektywności funkcjonowania wybranych muzeów, instytucji teatralnych, muzycznych i wystawienniczych w Krakowie [w:] Zarządzanie w kulturze, zeszyt 4, pod red. K. Barańskiej, K. Plebańczyka, E. Orzechowskiego, Wydawnictw UJ, Kraków 2000, s. 197-218.
 19. D. Ilczuk, A. Wieczorek, Przemysły kultury [w:] T. Kostyrko, M . Czerwiński (red.), Kultura polska w dekadzie przemian, Instytut Kultury, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu