BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacje w usługach faktoringowych w Polsce
Innovations in Factoring Services in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 90-101, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Faktoring, Umowa faktoringowa, Innowacje w usługach, Innowacyjność produktu
Factoring, Factoring agreement, Innovations in services, Product innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest wskazanie występujących form i charakteru innowacji na polskim rynku faktoringowym, przyczyn ich powstania oraz określenie kierunków dalszego ich rozwoju. Praca ma charakter syntetyzujący wyniki badań własnych prowadzonych na podstawie analizy dokumentów źródłowych wtórnych zawierających dane statystyczne, analizy zmian w ofertach rynkowych faktorów skupionych w Polskim Związku Faktorów (zakres i opis oferty, uzyskane od faktora informacje szczegółowe na temat mechanizmu funkcjonowania produktu), wymiany poglądów prowadzonych przez specjalistów praktyków w różnych formach (cykliczne forum faktoringowe organizowane przez PZF), analizy doniesień prasowych. Zidentyfikowane innowacje w usługach faktoringowych pogrupowano przyjmując za kryterium cykl transakcji faktoringowej. Wyodrębniono dwie następujące fazy: przedtransakcyjną, związaną ze znalezieniem właściwej usługi dla przedsiębiorstwa poszukującego rozwiązania swego problemu finansowego, oraz realizacyjną, wyznaczoną przez czas trwania umowy faktoringowej. (fragment tekstu)

The article indicates the form and nature of innovation on the factoring market in Poland, as well as their causes and directions of further development. Innovations in factoring services are grouped according to the criterion: "factoring's transaction cycle". Factoring's transaction was divided into the following two phases: pre-trade phase associated with finding the right service for company looking for a solution to its problem of financing and implementation's phase, determined by the duration of the factoring contract. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bral W.: Faktoring nowym zasobem przedsiębiorstwa. W: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. PZF, Warszawa 2012.
 2. Drosio S.: Ewolucja systemów informatycznych wspomagających realizację transakcji faktoringowych. W: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. PZF, Warszawa 2013.
 3. Jakowiecki M.: Rynek faktoringu w Polsce w 2012 r. W: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. PZF, Warszawa 2013.
 4. Jurkiewicz R.: Faktoring - skutki podatkowe. W: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. PZF, Warszawa 2013.
 5. Katner P.: Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 6. Kohnstamm J.: Introduction to World Factoring Yearbook 2012. BCR Publishing, Cobden Court 2012.
 7. Korenik D.: Faktoring w bankowości. Strategia przyszłości. Cedewu, Warszawa 2007.
 8. Kuniewicz K.: Problem niewiedzy czy braku popytu ze strony klientów? W: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. PZF, Warszawa 2013.
 9. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. W: System prawa prywatnego. T. 9. Red. W. Kocot. Warszawa 2010.
 10. Stanek S., Namysło J., Drosio S.: Developing the Functionality of a Mobile Decision Support System. "Journal of Decision Systems. Special Issue on Mobile Decision Support Systems. Addressing Challenges of Real-time Decision-making" 2013, Vol. 22, No. 1.
 11. Stecki L.: Umowa faktoringu. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1996.
 12. Strona internetowa Bibby Financial Services: Co możemy zaoferować? www.bibby financialservices.pl
 13. Usiarczyk A.: Nowoczesna technologia ułatwia pracę. "Rzeczpospolita Faktoring" 2013, nr 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu