BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyr Tadeusz (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Kotowska-Jelonek Marianna (Politechnika Świętokrzyska), Kozubek Paweł (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Zagożdżon Beata (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Metodyczne problemy oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, 2009, s. 71-89, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Transport kolejowy, Infrastruktura kolei, Inwestycje w transporcie, Efektywność inwestycji, Fundusze unijne
Transport, Railway transport, Rail infrastructure, Investments in transport, Efficiency of investment, EU funds
Abstrakt
Z przedstawionych wyżej uwag dotyczących zróżnicowania metodyki analiz efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym w Polsce, sformułowanych na podstawie przeglądu stosownych części studiów wykonalności z lat 2004-2007, wynika, że zróżnicowanie to dotyczy różnych aspektów i zagadnień, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych. Ogranicza to nie tylko możliwość porównywania wyników analiz, ale też utrudnia i opóźnia procedury w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE. Różnorodności tej nie można oceniać negatywnie, dopóki rozwiązania uwzględniają: - wymogi wynikające z teorii efektywności inwestycji, - specyfikę obiektów i urządzeń infrastrukturalnych w transporcie, - wymagania UE w zakresie sporządzania analiz. Praktyka sporządzania analiz efektywności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych potwierdziła jednak istnienie wielu kwestii szczegółowych, których rozwiązanie pozostaje w gestii eksperta i zależy od jego wiedzy, intuicji i doświadczenia. W tych obszarach jasne i logiczne przedstawienie przyjętych rozwiązań jest warunkiem koniecznym do zrozumienia wyników oceny i skutecznej aplikacji O środki unijne. Jednocześnie tam, gdzie jest to potrzebne i uzasadnione należy wypracować spójne sposoby rozwiązywania kwestii szczegółowych w ramach zaleceń zawartych w odrębnych opracowaniu (przewodniku), odnoszących się do inwestycji infrastrukturalnych w Polsce w tej gałęzi transportu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Nasiłowski M. : System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Key Text, Warszawa 1998.
  2. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardelli C. : Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992.
  3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. : Mikroekonomia. PWE, Warszawa 1999.
  4. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. : Ekonomia. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  5. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. : Ekonomia .2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  6. Rogowski W. : Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  7. Kotowska-Jelonek M., Dyr T., Mężyk A., Zagożdżon B., Kozubek P. : Analizy finansowe i ekonomiczne. W : Studium wykonalności modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Działdowo-Gdynia ISPA/2001/PL/16?P/PA/005-2, t.XIII. Raport z fazy II, Warszawa 2005.
  8. Bień W. : Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2002.
  9. Wronka J. : Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu. Warszawa - Szczecin 2002.
  10. Bąk M., Pawłowska B. : Internalizacja kosztów zewnętrznych. Zadanie badawcze III w PBZ 009-10 : Internalizacja kosztów zewnętrznych i infrastruktury, Sopot 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu