BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kardzis Robert
Tytuł
Promocja - przegląd znaczeń pojęcia w języku polskim
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2004, t. 5, s. 121-163, bibliogr. 61 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Językoznawstwo, Promocja
Linguistics, Promotion
Abstrakt
(...) odwołałem się do treści haseł promocja, promować i promotor w różnego rodzaju słownikach, leksykonach i encyklopediach zarówno o charakterze ogólnym, jak i tematycznym. Poszerzenie zakresu poszukiwań o hasła promować i promotor, a także o inne formy gramatyczne wywodzące się z tego samego źródła słowotwórczego, miało na celu upewnienie się, czy poszczególne znaczenia nie przechodziły np. z form czasownikowych na rzeczownikowe bądź odwrotnie. Ponadto w artykule odwołuję się do podręczników językowych, źródeł literackich, a także opublikowanych wyników badań z zakresu współczesnej leksykografii języka polskiego. Celem poszukiwań jest prób ukazania różnorodności znaczeń przytoczonych powyżej pojęć ze szczególny uwzględnieniem wolnorynkowego i demokratycznego aspektu znaczenia pojęcia promocja. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arct M., Słownik wyrazów obcych podług zasad pisowni z 1936 roku, wyd. XVIII, Warszawa 1947.
 2. Bańko M. (red.), Inny słownik języka polskiego, PWN, t. II, Warszawa 2000.
 3. Bartnicki S., Lachowicz Z. (red.), Commercial Brittain, Warszawa 1970.
 4. Biczyński S., Miedziński B. (red.), Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, Warszawa 1991.
 5. Brückner A., Słownik etymologiczny. Warszawa 1927.
 6. Brückner A. (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego encyklopedia staropolska, Warszawa 1939.
 7. Chodźko A., Dokładny słownik polsko-angielski i angielsko-polski, Warszawa 1929.
 8. Doroszewski W. (red.), Wielki słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1960.
 9. Doroszewski W. (red.), Wielki słownik języka polskiego, t. VII, Warszawa 1965.
 10. Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
 11. Encyklopedia handlowa Orgelbranda, Warszawa 1914.
 12. Encyklopedia handlowa wydana nakładem "Gazety Handlowej" przy współudziale "Gazety Losowań" Warszawa 1891.
 13. Encyklopedia Orgelbranda z 1865.
 14. Encyklopedia popularna PWN, wyd. XXII, Warszawa 1992.
 15. Encyklopedia staropolska Zygmunta Glogera, t. I, Warszawa 1958 (przedruk fotooffsetowy wydania 4-tomowego z lat 1900-1903).
 16. Encyklopedya. Zbiór wiadomości z wszystkich gałęzi wiedzy, t. II, Macierz Polska, Lwów 1898.
 17. Górski K., Hrabec S. (red.), Słownik Adama Mickiewicza, t. II, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964.
 18. Jasińska B., Transport, Marketing, Management, Warszawa 1976.
 19. Karłowicz J. (red.), Słownik wyrazów obcego a mniej znanego pochodzenia używanych w języku polskim, Kraków 1894-1905.
 20. Kondratiuk L. (red.), Angielsko-polski słownik terminologii ekonomicznej i politycznej, Warszawa 1977.
 21. Koneczna H. (red.), Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, t. II, Wrocław-Warszawa-Kraków--Gdańsk 1973.
 22. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XVI, Warszawa 1988.
 23. Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.), Słowniku języka polskiego, t. IV, Warszawa 1908.
 24. Kucała M. (red.), Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, t. I, Kraków 1994.
 25. Lam S. (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego encyklopedyczny słownik wyrazów obcych, Warszawa 1939.
 26. Lam S. (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego ilustrowana encyklopedia, t. II, Warszawa 1927.
 27. Lam S. (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego ilustrowana encyklopedia, t. IV, Warszawa 1927.
 28. Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. I-III, Warszawa 1811.
 29. Malec J., Neymann M., Puławski M. (red.), Angielsko-polski słownik wybranej terminologii handlu i finansów, Warszawa 1987.
 30. Markowski A. (red.), Słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2000.
 31. Mickiewicz A., Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd na Litwie. Historja Szlachecka z roku ¡811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem [w:] A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie (tzw. wydanie sejmowe), t. IV, Warszawa 1920.
 32. Modrzejewski T., Wyrazy, które umarły i które umierają, Warszawa 1936.
 33. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1996.
 34. Nowy leksykon PWN, Warszawa 1988.
 35. Podbielski L., Manuał of Commercial English, Łódź 1973.
 36. Pollakówna J., Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych [w:] A. Wojciechowski (red.), Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
 37. Prejbisz A., Świeżewska W. (red.), Słownik handlowy angielsko-polski, Warszawa 1961.
 38. Reczek S. (red.), Podręczny słownik dawnej polszczyzny, cz. 1 staropolsko-nowopolska, cz. 11 nowopolsko-staropolska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.
 39. Rysiewicz Z. (red.), Słownik wyrazów obcych PIW, wyd. IV, Warszawa 1959.
 40. Siekierska K, Język Wojciecha Stanisława Chruścińskiego. Studium mazowieckiej polszczyzny z przełomu XVII i XVIII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
 41. Sławski F. (red.), Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I, Kraków 1952-1956.
 42. Słownik handlowo-ekonomiczny, polsko-angielski, Warszawa 1970.
 43. Słownik handlowy polsko-angielski i angielsko-polski, Warszawa 1957.
 44. Słownik ilustrowany języka polskiego, Wydawnictwo M. Arcta, wyd. I, Warszawa 1916.
 45. Słownik ilustrowany języka polskiego, Wydawnictwo M. Arcta, wyd. II, t. I, Warszawa 1929.
 46. Słownik polszczyzny XVI wieku. Warszawa 1968.
 47. Smółkowa T., Nowe słownictwo polskie. Badania rzeczowników, Wrocław-Warszawa-Kraków--Gdańsk 1976.
 48. Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2000.
 49. Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1997.
 50. Strużycki M. (red.), Reklama. Organizacja i funkcjonowanie w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1976.
 51. Szeruda J., Działalność ks. Biskupa dra J. Burschego w okresie międzywojennym, "Strażnica Ewangeliczna", nr 6, 1952, Cytowane za: http://www.luteranie.pl/www/biblioteka/dhistoria/szeruda-bursche.htm
 52. Szulborski T. (red.), Słownik handlowy polsko-rosyjsko-niemiecko-francusko-angielski, Warszawa 1914.
 53. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, wyd. I, Warszawa 1972.
 54. Swida D., Learn to read, speak and write on politics and international économie relations, Warszawa 1971.
 55. Tekiel D., Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972-1981, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 (cz. 1) i 1989 (cz. 2).
 56. Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1971.
 57. Trzaski, Everta i Michalskiego A Dictionary. English-Polish and Polish English, cz. I Warszawa 1926.
 58. Urbańczyk S. (red.), Słownik staropolski, t. II, Wrocław-Kraków-Warszawa 1956-1959.
 59. Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna wydawnictwa "Guttenberga", t. V.
 60. "Word for Windows" polska wersja językowa komputerowego programu edytorskiego firmy Microsoft.
 61. Zarębina M., Wyrazy obce w "Panu Tadeuszu", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu