BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mężyk Anna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Zamkowska Stanisława (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Problemy harmonizacji obciążeń finansowych przewoźników drogowych w UE
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, 2009, s. 91-105, tab.
Słowa kluczowe
Koszty transportu, Przedsiębiorstwo transportowe, Transport, Transport drogowy, Usługi transportowe, Wspólna Polityka Transportowa, Opłaty transportowe
Transport costs, Transport company, Transport, Road transport, Transport services, Common Transport Policy, Transport charges
Abstrakt
Tworzenie wspólnego rynku jest procesem długotrwałym i wymagającym nieskrępowanego funkcjonowania transportu jako technicznego instrumentu wymiany dóbr i usług, jednak sam transport również jest poddany procesowi ujednolicenia w celu stworzenia wspólnego rynku europejskiego. W pierwszym okresie istnienia EWG swoboda działalności transportowej napotykała wiele przeszkód, wynikających z formalności granicznych i celnych oraz ograniczeń reglamentacyjnych, infrastrukturalnych i finansowych. Większość tych przeszkód usunięto w latach 90. ubiegłego wieku dzięki harmonizacji warunków wyjściowych konkurencji firm transportowych: prawnych, technicznych, fiskalnych i socjalnych. Pojawiły się nowe regulacje, których celem była liberalizacja dostępu do rynku, a jednocześnie podniesienie standardów dotyczących przewoźników oraz świadczonych przez nich usług. W efekcie tych działań na rynku europejskim powinny pozostać tylko firmy transportowe gwarantujące wysoki poziom jakości i uzasadnione koszty własne. Obecnie problemy stojące do rozwiązania przed polityką transportową dotyczą głównie harmonizacji warunków finansowych prowadzenia działalności przez firmy transportowe z różnych krajów UE. Zagadnieniom tym zostało poświęcone niniejsze opracowanie, przy czym rozważania zawężono do sektora transportu drogowego, ze względu na jego dominację i znaczenie dla funkcjonowania wspólnego rynku. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje finansowe dla przewoźników, związane z dostępem do zawodu i do rynku, korzystaniem z infrastruktury drogowej, problematyką ochrony środowiska. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu