BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dydkowski Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Tomanek Robert (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Finansowanie przewozów w warunkach liberalizacji zbiorowego transportu miejskiego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, 2009, s. 107-118, tab., wykr., rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie transportu, Transport, Transport miejski, Środki publiczne, Fundusze unijne
Transport financing, Transport, City transport, Public funds, EU funds
Abstrakt
Publiczna interwencja w miejskim transporcie zbiorowym w Europie jest powszechna i wynika z podatności transportu na regulację oraz substytucyjnej względem motoryzacji indywidualnej pozycji rynkowej transportu zbiorowego (co jest podstawą wykorzystywania tego sektora w realizacji polityki transportowej i rozwoju przestrzennego). W szczególności interwencję tę uzasadnia się: związkiem transportu miejskiego i rozwoju gospodarczego, wpływem na efektywność i konkurencyjność gospodarki oraz negatywnym oddziaływaniem transportu na otoczenie. Interwencję publiczną (przyjmującą w szczególnych przypadkach postać pomocy publicznej) w miejskim transporcie zbiorowym praktykuje się szeroko przynajmniej od połowy XX w., jednak zapoczątkowana pod koniec lat 90. XX w. w Europie liberalizacja tego sektora prowadzi do zmian w zakresie i instrumentarium tej interwencji. W szczególności obserwuje się poszerzanie zakresu wolności gospodarczej i odchodzenie przez władze publiczne od bezpośredniego zaangażowania publicznego w transporcie miejskim. Władze w coraz większym stopniu koncentrują interwencję na rynku i jego stronie popytowej, a nie na aktywności w sferze podażowej. Wynika to głównie z przekonania o wyższej efektywności takiego podejścia i jego większej zgodności z celami interwencji. Także w Polsce konieczna jest szybka i szeroka liberalizacja rynków transportu miejskiego, polegająca na znoszeniu barier dostępu do rynku oraz na prywatyzacji operatorów publicznych. Cele interwencji powinny być osiągane poprzez finansowanie rozwoju usług oraz infrastruktury będącej podstawą ich świadczenia. Takie podejście jest tym bardziej uzasadnione, że unijna kontrola pomocy publicznej utrudnia, a nawet wręcz uniemożliwia bezpośrednie, selektywne finansowanie działalności bieżącej i rozwoju operatorów transportu miejskiego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Savas E.S. : Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. PWE, Warszawa 1992.
  2. Dydkowski G., Tomanek R. : Zasady publicznego finansowania działalności przewozowej PKM Jaworzno sp. z o.o. Katowice 2006.
  3. Tomanek R. : Wpływ systemów finansowania na funkcjonowanie i rozwój transportu miejskiego w Polsce. W : Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2004, Seria : Transport. Zeszyt nr 52.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu