BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biegańska Jadwiga (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Rural Areas in Poland from a Demographic Perspective
Źródło
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2013, No. 20, s. 7-22, rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Demografia, Ludność, Ludność wiejska
Rural areas, Demography, Population, Rural population
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The article presents an analysis and a critical assessment of rural areas in Poland in the years 1999-2011 from a demographic perspective. The analysis is based on indicators characterising population density, population structure by gender and age, migrations of population, and vital statistics. In order to classify and compare rural areas, the k-means method is employed. The sample of rural areas used in the study contains all 2,173 rural and urban-rural gminas (excluding urban parts) in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Długosz, Z., 2003: The level and dynamics of population ageing process on the example of demographic situation in Europe. In: Szymańska, D. and Grzelak- Kostulska, E. editors, Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, No. 2, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 5-15.
 2. Długosz, Z., 2007: Present state and the perspectives of the ageing of European population. In: Szymańska, D. and Hołowiecka, B. editors, Bulletin of Geography. Socio- economic Series, No. 8, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 17-28.
 3. Jóźwiak, J. and Kotowska, I.E., Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne (Predicted changes of population number and structure of age in Poland until 2035 and their economic effects - in Polish), Narodowa Rada Rozwoju, available at: http://www. prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/ 1952/1/1/jozwiak-kotowska.referat.pdf, DoA: 20.09.2012.
 4. Kurek., S., 2008: Typologia starzenia się ludności w Polsce w ujęciu przestrzennym (Typology of population ageing in Poland in spatial approach - in Polish), Kraków: Akademia Pedagogiczna.
 5. Local Data Bank, Central Statistical Office, available at: www.stat.gov.pl
 6. Łobodzińska, A., 2011: Starzenie się populacji Finlandii w ujęciu przestrzennym - ocena zastosowania wybranych wskaźników (Population ageing in Finland in spatial approach - evaluation of usage of selected indicators - in Polish). In: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 254, pp. 165-186.
 7. Prognoza ludności na lata 2008-2035 (Population Projections for 2008-2035 - in Polish), Warszawa: GUS.
 8. Szymańska, D. and Biegańska, J., 2010: Potencjał demograficzny (Demographic potential - in Polish). W: Pappelbon, J. editor, Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, US Olsztyn, pp. 49-54.
 9. Szymańska, D. and Biegańska, J., 2011a: Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane (Phenomenon of urbanisation and processes connected with it - in Polish). In: Słodczyk, J. and Śmigielska, M. editors, Studia miejskie, Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku, T. 4, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 13-38.
 10. Szymańska, D. and Biegańska, J., 2011b: Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych (Peri-urban areas in Poland in the context of permanent migration - in Polish). W: Soja, M. and Zborowski, A. editors, Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Kraków: IGiPZ Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 83-98.
 11. Szymańska, D. and Biegańska, J., 2012: Infrastructure's and housing's development in the rural areas in Poland - some problems. In: Journal of Infrastructure Development, Vol. 4, No. 1, SAGE: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, pp. 1-17. DOI: 10.1177/0974930612449533.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-4254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu