BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wereda Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Książek Ewa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Rola obsługi klienta w kreowaniu wizerunku gminy inteligentnej
The Role of Customer Service in Creating the Image of an Intelligent Municipality
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 160-168, rys., bibliogr. 10 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Gmina, Obsługa klienta, Normy ISO 9001, Wizerunek przedsiębiorstwa, Studium przypadku
District, Customer service, ISO 9001, Company image, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane aspekty obsługi klienta w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego. Praca ta jest również próbą określenia wizerunku gminy inteligentnej, a także wskazania roli, jaką odgrywa we współczesnym świecie znakomita obsługa klienta, która często jest jednym z głównych elementów w tworzeniu długookresowym relacji organizacji z jej interesariuszami. (abstrakt oryginalny)

Customer service and working for customers` satisfaction are very important processes in every sector of the economy. Many managers in the public sector are likely to have doubts whether local government units should emulate the private sector behavior. However, from year to year municipal authorities are looking for opportunities to improve customer service, to create a specific image of the community locally, regionally, nationally and even abroad. Activities included in the process of managing a modern local government units can be divided into several types. The most important are: determination of municipal policy, the coordination of the implementation of local policies, as well as monitoring the usage of resources made available to municipalities, the verification and controlling of outcomes for local policy objectives, implementing the components of territorial marketing (especially customer service including local communities, businesses, tourists, investors and other stakeholder groups). These components are designed to create a particular image of units and assist in their development in the region. However, the traditional image of the municipality is often not sufficient to establish appropriate relationships with their stakeholders and partners. Therefore, it is important to increase the status of municipalities to the level of intelligent organizations which in the twenty-first century will create more opportunities for the using of market elements in order to enhance its competitive advantages in the region, in the country and outside Polish borders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bell R., Jung J., Zacharilla L., (2008), Broadband Economies. Creating the Community of the 21st Century, Intelligent Community Forum, New York.
  2. Florek M., Żyminkowski T., (2002), Transfer wizerunku regionu na wizerunek przedsiębiorstwa, [w:] L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.
  3. Florek M., (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  4. Kotler Ph., Lee N., (2008), Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  5. Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, (2009), raport, PARP, Warszawa.
  6. Thannhuber M.J., (2005), The Intelligent Enterprise: Theoretical Concepts and Practical Implications, Physica-Verlag, A Springer Company, New York.
  7. Wereda W., (2010), Gmina inteligentna - podstawowa charakterystyka i perspektywy rozwoju, [w:] A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
  8. Wereda W., (2011), Relacje międzyorganizacyjne we współczesnym zarządzaniu gminą, [w:] A. Kożuch, M. Stych (red.), Prawno-organizacyjne aspekty zarządzania w gminie, Częstochowa.
  9. Zemke R., Anderson K., (2006), Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Wolters Kluwer, Kraków.
  10. Penc J., Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku, (2010), [online], http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref8_full.html, [22.11.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu