BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostera Monika (Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet w Leeds, Anglia), Sławecki Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Opowieści o tworzeniu organizacji : historiografia przedsiębiorczości jako program badawczy i praktyczny
Organizational Creation Stories: a Historiographic Approach to Entrepreneurship
Źródło
Problemy Zarządzania, 2014, vol. 12, nr 3 (47), s. 47-63, bibliogr. 38 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość i small business - badania jakościowe
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Badanie jakościowe, Wywiad pogłębiony, Kapitał społeczny, Historiografia
Entrepreneurship, Qualitative research, In-depth interview, Social capital, Historiography
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony refleksji nad twórczymi momentami organizacji przedsiębiorczej. Tekst ukazuje możliwości wykorzystania historiografii przedsiębiorczości jako uprawnionego programu badawczego i praktycznego, który pozwala na holistyczne poznanie procesów tworzenia nowych organizacji w ich naturalnym kontekście. W części teoretycznej przybliżamy ideę przedsiębiorczości jako twórczości, uzupełniając ją o rozważania na temat funkcji opowieści przedsiębiorczych w dociekaniu naukowym i praktyce przedsiębiorczości. Następnie przedstawiamy wyniki analiz historii wielkopolskich przedsiębiorców o początkach organizacji. Uzyskany w ten sposób kompleksowy obraz działań przedsiębiorczych, każe nam sformułować postulat o unikatowej i istotnej roli, jaką tego typu badania odgrywają zarówno w refleksji naukowej, jak i w twórczym działaniu przedsiębiorczym. (abstrakt oryginalny)

The text is dedicated to a reflection on creative moments of the entrepreneurial organization. It presents the practical and theoretical possibilities that a historiographic approach to organization theory can offer, enabling a holistic understanding of the creation of an enterprise in its natural context. In the theoretical part we approach the idea of entrepreneurship as creativity, supplementing it with a reflection on the function of entrepreneurial stories in science and practice of entrepreneurship. Then, we portray the results of an ethnographic study of local entrepreneurship in Wielkopolska, focusing on the creation narratives. Thus obtained a comprehensive picture of entrepreneurial activities, leads us to formulate the postulate of a unique and important role that this type of research plays both in the scientific reflection, as well as in creative entrepreneurial activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger, P.L. i Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Boje, D.M. (2001). Narrative Methods for Organizational and Communication Research. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage.
 3. Boje, D.M. (2003). Using Narrative and Telling Stories. W: D. Holman i R. Thorpe (red.), Management and Language (s. 54-66). London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage.
 4. Certo, S.T. i Miller, T. (2008). Social entrepreneurship: Key issues and concepts. Business Horizons, 51, 267-271.
 5. Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Csikszentmihalyi, M. (2003). Good Business: Leadership, Flow, and The Making of Meaning. New York: Penguin.
 7. Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: POLTEXT.
 8. Czarniawska, B. (2004). Narratives in Social Science Research. London-Thousand Oaks- -New Delhi: Sage.
 9. Down, S. (2006). Narratives of Enterprise: Crafting Entrepreneurial Self-identity in a Small Firm. Cheltenham: Edward Elgar.
 10. Down, S. i Warren, L. (2008). Constructing narratives of enterprise: Cliches and entrepreneurial self-identity. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 14 (1), 4-23.
 11. Downing, S. (2005). The social construction of entrepreneurship: Narrative and dramatic processes in the coproduction of organizations and identities. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (2), 185-204.
 12. Drucker, P. (1985/1993). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. Harper Collins.
 13. Ericsson, D. (2001). Kreativitetsmysteriet: Ledtrddar till arbetslivets kreativisering och skrivandets metafysik. Stockholm: EFI forlag.
 14. Fletcher, D. (2007). ,Toy story': The narrative world of entrepreneurship and the creation of interpretive communities. Journal of Business Venturing, 22, 649-672.
 15. Gabriel, Y. (2000). Storytelling in Organizations: Facts, Fictions, and Fantasies. Oxford: Oxford University Press.
 16. Gartner, W.B. (2004). The edge defines the (w)hole: saying what entrepreneurship is (not). W: D. Hjorth i Ch. Steyaert (red.), Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship: A second movements in entrepreneurship book (s. 245-254). Cheltenham (UK): Edward Elgar.
 17. Gartner, W.B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of Management Review, 10 (4), 696-706.
 18. Gibbs, G. (2010). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Glaser, B. i Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.
 20. Hatch, M.J., Kostera, M. i Koźmiński, A.K. (2010). Trzy oblicza przywództwa: Menedżer, artysta, kapłan. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 21. Hjorth, D. (2003). Rewriting Entrepreneurship: For a new perspective on organizational creativity. Copenhagen: CBS Press.
 22. Hjorth, D. i Johannisson, B. (1998). Entreprenôrskap som skapelseprocess och ideology. (Entrepreneurship as creative process and ideology). W: Barbara Czarniawska (red.), Organisationsteori pâ svenska (Organization theory in Swedish) (s. 86-104). Malmô: Liber.
 23. Johannisson, B. i Anders, N. (1989). Community entrepreneurs: Networking for social development. Entrepreneurship & Regional Development, 1 (1), 3-19.
 24. Johannisson, B. (2005). Entreprenôrskapets vàsen (Istota przedsiębiorczości). Lund: Studentlitteratur.
 25. Johansson, A.W. (2004). Narrating the entrepreneur. International Small Business Journal, 22 (3), 273-293.
 26. Kociatkiewicz, J. i Kostera, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne: Zarys programu. Problemy Zarządzania, (4), 9-19.
 27. Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Kostera, M. i Śliwa, M. (2011). Nowe tendenq'e w badaniach międzykulturowych i badaniach kultury. W: B. Glinka i A. Jelonek (red.), Zarządzanie międzykulturowe (s. 269-290). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 29. Philips, N. (1995). Telling organizational tales: On the role of narrative fiction in the study of organizations. Organization Studies, 16 (4), 625-649.
 30. Ochinowski, T. (2013) Tradycje przedsiębiorczości jako źródło kapitału kulturowego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 31. Riessman, C.K, (2008). Narrative Methods for the Human Sciences. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore: Sage Publications.
 32. Schumpeter, J. (1949). Economic Theory and Entrepreneurial History. W: Change and the Entrepreneur (s. 63-84). Cambridge: Harvard University Press.
 33. Sławecki, B. (2011). Zatrudnianie po znajomości: kapitał społeczny na rynku pracy. Warszawa: C.H. Beck.
 34. Smith, R. i Anderson, A.R. (2004). The devil is in the e-tale: Forms and structures in the entrepreneurial narratives. W: D. Hjorth i C. Steyaert (red.), Narrative and Discoursive Approaches in Entrepreneurship: A second movements in entrepreneurship book (s. 125-143). Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 35. Steyaert, C. (2004). The prosaic of entrepreneurship. W: D. Hjorth i C. Steyaert (red.), Narrative and Discoursive Approaches in Entrepreneurship: A second movements in entrepreneurship book (s. 8-21). Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 36. Steyaert, C. (2007). Of course that is not the whole (toy) story: Entrepreneurship and the cat's cradle. Journal of Business Venturing, 22, 733-751.
 37. Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 38. Van Maanen, J. (1988). Tales of the Field: On writing ethnography. Chicago-London: University of Chicago Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.47.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu