BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Artur J. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Sasak Janusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Możliwości oceny efektywności działania w jednostkach sektora finansów publicznych
The Ability to Assess the Effectiveness of Public Finance Sector Activity
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 169-177, bibliogr. 14 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Efektywność, Ocena efektywności, Finanse publiczne, Sektor publiczny
Public finance sector units, Public finance sector, Effectiveness, Effectiveness evaluation, Public finance, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia możliwości zastosowania wybranych instrumentów służących poprawie efektywności jednostek sektora finansów publicznych oraz opracowania modelu systemu oceny efektywności działania tych organizacji. Na podstawie studiów literaturowych, przeglądu obowiązujących aktów prawnych i wnioskowania na podstawie badania nt. "Możliwości oceny efektywności procesów w WUP w Krakowie" zrealizowanego w pierwszym kwartale 2010 r. przez Krakowski Instytut Jakości sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy wybrano i najlepsze narzędzia poprawy efektywności oraz określono zasady ich stosowania w systemach poprawy efektywności jednostek finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

In this article the author makes an attempt to define the possibilities of using selected instruments for improving the effectiveness of public finance sector units and proposes a model evaluation system of those organisations. The best instruments for improving effectiveness have been chosen based on the studies, legal documents and results of the research "The Possibilities of Evaluation of Process Effectiveness in the Voivodship Labour Office in Cracow" ("Możliwości oceny efektywności procesów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie") conducted in the first quarter of the year 2010 by the Krakowski Instytut Jakości sp. z o.o. (Cracow Institute of Quality Ltd) commissioned by the Voivodship Labour Office. The author has also established the rules for using those instruments in systems for improving the effectiveness of the public finance sector units. Based on the identified tools for improving the effectiveness of the public finance sector units, an attempt has been made to model the system of effectiveness assessment in the sector studied. The areas indicated in the paper provide the basis for modelling the systems for assessment on the effectiveness of public finance sector units. Thus, basic elements of such a system make it possible to implement accountancy solutions in those organisations. The considerations presentment also show that modelling the system for the assessment of effectiveness requires assigning responsibility. Consequently, reconstruction of organizational structures, their adjustment to the tasks performed and creation of temporary task groups are becoming increasingly important. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna-Duch E., (2004), Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Lexis Nexis, Warszawa.
 2. Cooper R., (1988), Cost Management Concepts and Principles: The Rise of Activity Based Costing. Part I, What is an Activity Based Cost System?, "Journal of Cost Management", summer.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., (2000), Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 4. Kaplan R.S., Cooper R., (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Kaplan R.S., Cooper R., (2002), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, wyd. II, Kraków.
 6. Krawczyk W. (red.), (2005), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, PWE, Kraków.
 7. Lubińska T., (2008), Nauka "finanse publiczne" a reformy finansów publicznych - wzajemne uwarunkowania. Materiały z konferencji "Współczesne finanse - stan i perspektywy", UMK, Toruń.
 8. Nowak W.A., (1998), Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, PWN, Warszawa.
 9. Świderska G.K., (2003), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
 12. Wójtowicz W. (red.), Gorgol A., Kuś A., Niezgoda A., Smoleń P., (2005), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 13. Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).
 14. Zysnarska A., (2006), Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, wyd. III, uaktualnione, ODDK, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu