BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogdanov Dušan (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Partycypacja społeczna w procesie zarządzania miastem
Social Participation in the Process of Governing a City
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 4, s. 178-186, bibliogr. 27 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Partycypacja społeczna, Społeczeństwo obywatelskie, Zarządzanie miastem, Samorząd terytorialny
Social participation, Civic society, City management, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Skuteczna partycypacja społeczna stanowi ważny krok w kierunku budowy społeczeństwa obywatelskiego. Mimo istnienia w Polsce szeregu sprzyjających przepisów w procesie podejmowania decyzji komunikacja pomiędzy mieszkańcami a władzą jest wciąż niedostateczna. Artykuł jest próbą zasygnalizowania nowych możliwości i nowoczesnych metod w komunikowaniu się podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza miast, z ich mieszkańcami. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to show the new possibilities and methods of communication of basic units in local governments with its citizens. Social participation enables citizens to take part in the process of managing the public affairs in the society they are members of. The effectiveness of social participation is an important factor in building a citizen society. Despite many favourable regulations there are still problems in making decisions in Poland due to the inappropriate communication between the authorities and citizens. The citizens need to be reminded that they should constantly take part in governing processes not only in the matters that concern them directly. Only one third of adults in Poland show involvement in social matters - both as far as organizations are concerned or without them. From the beginning of the Internet in Poland, the electronic media is gaining more and more popularity and this has increasing significance on the ways in which local governments communicate with their citizens. The relationship between democracy and information technology is obvious: democracy is first and foremost a means of communication. Central and local authorities as well as the media should increase the awareness of the citizens as far as the rights to public information is concerned. Every legal solution enabling citizens to take part in managing processes should be considered as a road to civil society to which Poland certainly aspires. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner M., (2009), Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu długiem publicznym jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" nr 4.
 2. Bogdanov D., (2010), Dług publiczny gmin na stronach BIP, [w:] S. Korenik, A. Dybała (red.), Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XIX wieku, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Boguszewski R., (2010), Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, CBOS, BS/29/2010.
 4. Borek A., Fenrych P., Margol K., (2010), Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 5. Długosz D., Wygnański J., (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 6. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 z późn. zm.
 7. Frankowski P., (2011), Na własnym forum, "IT w Administracji" nr 9 (46).
 8. Góral A. (red.), (2010), Samorząd terytorialny. Historia, funkcje, przestrzeń dla aktywnych obywateli, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Kraków.
 9. Grodzka D., (2009), E-demokracja, "Społeczeństwo informacyjne. Studia Biura Analiz Sejmowych" nr 3 (29).
 10. Hausner J. (red.), (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 12. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 13. Krzysztofek K., Szczepański M., (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 14. Maj P., (2009), Reprezentacja, partycypacja i transparentność systemu - zmiany w rozumieniu zasad demokracji w kontekście funkcjonowania sieci globalnej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" vol. XVI.
 15. Matczak P., (1996), Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY, [w:] R. Cichocki (red.), Podmiotowość społeczności lokalnej. Praktyczne programy wspomagania rozwoju, Media G.T., Poznań.
 16. Michałowski S., (2006), Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a społeczeństwo obywatelskie, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 17. Pietrzko B., (2000), Potrzeby wspólnot lokalnych w warunkach transformacji ustrojowej, [w:] P. Dobrowolski (red.), Władza lokalna a problemy rozwoju samorządności i decentralizacji w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytety Śląskiego, Katowice.
 18. Rachwalski P., Betkiewicz W., Izdebska M., (2000), Powiat obywatelski. Partycypacja społeczna w powiecie, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 19. Schimanek T., (2007), Dialog obywatelski. Polska 2007, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 20. Trutkowski C., Mandes S., (2005), Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa.
 21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 24. Wróbel S., (2008), Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 25. Zawicki M., Mazur S., Bober J. (red.), (2004), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym - najlepsze praktyki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 26. www.prezydent.pl/dialog
 27. http://indicator.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu