BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janecki Ryszard (Politechnika Śląska)
Tytuł
Produkt krajowy brutto per capita a poziom rozwoju transportu w regionach - próba oceny problemu przy wykorzystaniu syntetycznego wskaźnika rozwoju regionalnego systemu transportowego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, 2009, s. 139-150, rys., wykr., tab., bibliogr.
Słowa kluczowe
Transport, Transport regionalny, Ekonomika transportu, System transportowy, Rozwój regionalny, Produkt krajowy brutto (PKB)
Transport, Regional transport, Transport economics, Transport system, Regional development, Gross domestic product (GDP)
Abstrakt
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono koncepcję syntetycznego wskaźnika SWRT odzwierciedlającego poziom rozwoju systemu transportowego w poszczególnych województwach. Został on zbudowany przy wykorzystaniu dziesięciu zmiennych charakteryzujących infrastrukturę transportową regionów, środki transportowe będące w dyspozycji mieszkańców i podmiotów przewozowych mieszkańców i gospodarki regionalnej. Syntetyczny wskaźnik poziomu rozwoju transportu w poszczególnych województwach pozwala na wyróżnienie trzech klas regionów ze względu na ich potencjał transportowy. W województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim systemy transportowe są jedną z barier rozwoju społeczno-gospodarczego. Regiony te osiągają bowiem także najniższe w kraju wartości PKB per capita. W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i wielkopolskim system transportowy stwarza najkorzystniejsze w Polsce warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego. Wymienione powyżej regiony (za wyjątkiem województwa opolskiego) znajdują się jednocześnie w grupie jednostek terytorialnych o najwyższej wartości PKB per capita w Polsce. Trzecią grupę stanowią województwa, w których systemy transportowe stwarzają warunki do rozwoju mobilności mieszkańców i przepływu ładunków na średnim poziomie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Małek P. : Ekonomika transportu. PWE, Warszawa 1969.
 2. Grzywacz W. : Infrastruktura transportu. WKiŁ, warszawa 1972.
 3. Piskozub A. : Ekonomika transportu, podstawy metodologiczne. WKiŁ, Warszawa 1975.
 4. Burnewicz W., Grzywacz W. : Ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa 1989.
 5. Mindur M. : Transport w gospodarce. W : Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Red. Liberadzki B., Mindur L., Wydawnictwo Instytutu Technologii I Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2006.
 6. Kuziemkowski R. : Racjonalne kształtowanie potrzeb przewozowych. WKiŁ, Warszawa 1978.
 7. Madeyski M., Lissowski E., Morawski W. : Transport, rozwój, integracja. WKiŁ, Warszawa 1978.
 8. Soboń J., Spychalski G., Wielesiewicz A. : Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej. Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1999.
 9. Nowińska-Łaźniewska E. : Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego. AE, Poznań 2004.
 10. Golinowska S. : Zróżnicowanie regionalne a procesy migracyjne. W : Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Niemcy. Red. Golinowska S., Raport IPiSS, zeszyt nr 16, Warszawa 1998.
 11. Sobczak M. : Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Żurowska J. : Prognozowanie przewozów. Modele, metody, przykłady. Politechnika Krakowska, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu