BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Komunikowanie inwestorom informacji w zakresie zasobu przedsiębiorstwa, jakim są klienci
Communication with investors related to customers, as a company's asset
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 4 (CD), s. 327-333, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Marketing relacji, Inwestor giełdowy, Relacje z klientami
Marketing communication, Relationship marketing, Stock exchange investor, Relationships with customers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W najnowszej literaturze podkreśla się konieczność eksponowania wpływu marketingu, w tym również procesu komunikacji, na wartość firmy i zwiększanie majątkowych korzyści współwłaścicieli przedsiębiorstwa. Wartość firmy jest najlepszym miernikiem wyników, gdyż jej oszacowanie wymaga pełnych informacji o danym podmiocie. W procesie wzrostu wartości firmy szczególnego znaczenia nabiera komunikacja firmy z inwestorami. Rodzaj przekazywanych im informacji i sposób komunikacji budują zaufanie inwestorów do firmy, zwiększają popyt na jej akcje i prowadzą do wzrostu kapitalizacji firmy. Tym samym wpływają na trwałe przywiązanie inwestorów do firmy. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na rolę komunikacji informacji dotyczących obsługiwanych klientów w procesie kształtowania długookresowych relacji z inwestorami oraz identyfikacja przyczyn niedopasowania informacji komunikowanej inwestorom, a przez to powstanie tzw. luk komunikacyjnych w zakresie zasobu, jakim są klienci firmy. W artykule wykorzystane zostały wtórne źródła informacji w postaci najnowszej literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

Recent literature emphasizes the need to expose the impact of marketing, including the communication process, on the company's value and the increase in the economic benefits of the owners of the company. The company's value is the best measure of its performance, because its estimation requires having the full knowledge about the market entity. Communication with investors plays a particularly important role in the process of increasing the value of a company. The type of information conveyed to them and the way in which it is provided build investors' confidence, increase the demand for the company's shares and raise the capitalization of the company. Thus communication affects the long-term attachment of investors to the company. The aim of the paper is to show the role of communicating information related to the company's customers in the process of building long-term relationships with investors. The article also aims at the identification of the causes of the mismatch of information communicated to investors, leading to the so-called communication gaps related to the company's customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beaty, R., Ritter, J. (1986). Investing Banking, Reputation, and The Underpricing of Initial Public Offerings. Journal of Financial Economics, 15(1/2), 213-232.
 2. Chlabicz, M. (2000). Spółki w relacjach, Press, (7), 80.
 3. Cwynar, A., Cwynar, W. (2002). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 4. Demers, E., Lev, B. (2000). A Rude Awakening: Internet Shakeout in 2000. Rochester: University of Rochester.
 5. Dervitsiotis, K. (2003). Beyond Stakeholder Satisfaction: Aiming for a New Frontier of Sustainable Stakeholder Trust. Total Quality Management & Business Excellence, 14(5), 515.
 6. Dietrickx, I., Cool, K. (1989). Asset Stock Accumulation and Sustainable Competitive Advantage. Management Science, 35, 1504-1511.
 7. Dolphin, R. (2003). Approaches to Investor Relations: Implementation in the British Context. Journal of Marketing Communications, (9), 30.
 8. Kyung-ran, K. (2007). The Effects of Advertising and Publicity on Corporate Reputation and Sales Revenue: 1985-2005. Niepublikowana praca doktorska. Austin: University of Texas.
 9. Lane, V., Jacobson, R. (1995). Stock Market Reactions to Brand Extension Announcement: The Effects of Brand Attitude and Familiarity. Journal of Marketing, 59(1), 63-77.
 10. Lev, B. (2007). Niematerialne aktywa: niedoceniana broń w walce z konkurencją. Harvard Business Review Polska, wrzesień, 96.
 11. Marcinkowska, M. (2004). Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Marcinkowska, M. (2005). Kapitał intelektualny jako źródło wartości firmy, Studium Zarządzania Wartością Firmy. Warszawa: SGH.
 13. Marcinkowska, M. (2006). Raportowanie wartości spółki dla inwestorów. W: M. Panfil, A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, 623. Warszawa: Poltext.
 14. Milgrom, P., Roberts, J. (1986). Price and Advertising Signals of Product Quality. Journal of Political Economy, 94(4), 796-821.
 15. Peyrefitte, J. (2012). The relationship between stakeholders communication in mission statements and shareholder value. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 9(3), 30-31.
 16. Ries, A., Ries, L. (2004). Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa: PWE.
 17. Roberts, P., Dowling, G. (2002). Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance. Strategic Management Journal, 23, 1077-1093.
 18. Rudawska, E. (2008). Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 19. Sidhu, B., Roberts J. (2008). The Marketing Accounting Interface - Lessons and Limitations. Journal of Marketing Management, 24(7-8), 680.
 20. Srinivasan, R., Sihi, D. (2012). Marketing Information Disclosures: a Review and Research Agenda. W: S. Ganesan (red.), Handbook of Marketing and Finance, 109. USA: Edward Elgar.
 21. Szablewski, A.,Tuzimek, R. (red.) (2004). Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext.
 22. Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Warszawa: PWN.
 23. Wrońska, E. (2012). Asymetria informacyjna. Potrzeba i znaczenie budowania relacji z inwestorami w procesie tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 262, 115-117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu