BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Julia (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Informacja i jej znaczenie dla konsumenta - wybrane aspekty
Information and its Significance for the Consumer - Chosen Aspects
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 38, s. 241-261
Tytuł własny numeru
Wybrane zagadnienia makroekonomiczne w ujęciu teoretycznym i empirycznym
Słowa kluczowe
Informacja, Usługi informacyjne, Konsument, Potrzeby informacyjne
Information, Information services, Consumer, Information needs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zapotrzebowaniu informacyjnemu towarzyszy ogromna podaż, określana często jako eksplozja informacji. Miliardy bitów docierające do każdego człowieka stwarzają techniczną trudność w selekcji informacji, a także zagubienie jednostek w społeczeństwie informacyjnym. Przeładowanie informacyjne może więc bvć równie niebezpieczne i niekorzystne dla społeczeństwa, jak niedoinformowanie.(fragment tekstu)

This article discusses the aspects of consumer's behaviour related to information, information market, as well as the costs and benefits of the information searching activity. As there is no unambiguous definition of the term ''information'' it can be described through its characteristics such as diversity, transferability, processability, durability, measurability, limited commensurability, redundancy, asymmetrical distribution, utility and cost. The role of information seems to be underestimated by consumers who, as a group, are diffused and badly-organized, and therefore exposed to the consequences of uncertainty such as inability to make the optimal decisions. We argue that access to information allows rational consumers to make more advantageous decisions (in terms of utility and cost), even though it is impossible to eliminate uncertainty because of the exponentially growing costs of information searching. Concluding, the consumers are desired to be more active during the process of information searching (they should try to find information on their own, obtain information from other consumers or buy information on the information market) because such behaviour may lead to the equalization of prices on the markets of the homogeneous goods. Moreover, an education program concerning methods of effective information search and developing consumers' abilities to interpret received information would be worth implementing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Stefanowicz: Informacja. Szkoła Główna I landlowa. Warszawa 2004. s. 14-21.
  2. D.T. Dziuba: Analiza możliwości wyodrębniania i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce polskiej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 18.
  3. D.T. Dziuba: Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonometrycznych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2000, s. 26-29;
  4. J. Oleński: Standardy informacyjne w gospodarce. Wydawnictwa Uniwersytetu War-szawskiego, Warszawa 1997, s. 47-48.
  5. J. Oleński: Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej. Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonometrycznych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2000. s. 241-254
  6. S. Forlicz: Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996, s. 23.
  7. T. Wilson. C. Walsh: Information Behaviour: An Inter-Disciplinar) Perspective. British Library Research & Innovation Centre. 1996
  8. A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2001, s. 116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu