BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cholewa Izabela (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Nachtman Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Analiza przewidywanych skutków wprowadzenia reformy podatkowej w polskim rolnictwie na tle rozwiązań niemieckich
Analysis of the Expected Results of Introducing the Fiscal Reform in Polish Agriculture, as Compared to German Solutions
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 2, s. 104-126, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Reforma podatkowa, Rolnictwo, Podatek rolny, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Ulgi podatkowe, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Tax reform, Agriculture, Agricultural tax, Individual income tax, Tax incentives, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiono jak w praktyce funkcjonuje system podatkowy w rolnictwie Niemiec, ściśle powiązanych gospodarczo z Polską. Do jego poznania przyczynił się zorganizowany wyjazd służbowy w ramach warsztatów Polskiego FADN (System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych). Na tle rozwiązań funkcjonujących w Niemczech dokonano oceny projektu podatku dochodowego w rolnictwie polskim.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza danych FADN: http://ec.europa.eu/agnculture/rica/7database/consuit_sta_reports_ en.cfm.
 2. Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft. Aid 1247/2009. Rechtsstand 01.07.09.
 3. Bocian M.,Cholewa I.,Goraj L..Nachtman G.,Tarasiuk R.: Współczynniki Standardowej Produkcji "2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. IERiGŻ--PIB, Warszawa 2012.
 4. Chmielewska M.: Podatek rolny w dochodach budżetowych gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, nr 77,2009.
 5. Dziemianowicz R., Przygodzka R.: Zasady opodatkowania gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i możliwości ich adaptacji w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 2, 2006, IRWiR PAN.
 6. Forfa M.: Podatek rolny a rozwój gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW, nr 89, 2011.
 7. Goraj L., Płonka R., Cholewa I., Osuch D. : Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 8. Goraj L.: Uwarunkowanie i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie. Prezentacja na seminarium IERiGŻ-PIB, luty 2013.
 9. https://www.bmf-steuerrechner.de.
 10. Landwirtschaft verstehen. Fakten und Hintergriinde. BMELV, Mai 2013.
 11. Pawłowska-Tyszko J.: Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie. Seria Raporty Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 44. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 12. Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2013, wersja z dnia 05-09-2012. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 13. Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa 2011.
 14. Statistisches Jahrbuch iiber Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten 2012, Landwin-schaftsverlag Munster Hiltrup.
 15. Statistisches Jahrbuch 2011, Statistisches Bundesamt Deutschland.
 16. Statistisches Jahrbuch 2013, Statistisches Bundesamt Deutschland.
 17. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 660).
 18. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 19. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2011 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 20. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2012 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 21. Założenia do projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z działalności rolniczej oraz zmianie innych ustaw. Projekt z dnia 04 czerwca 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu