BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztangret Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Badania i rozwój w firmach sektora IT w Polsce
Research and Development in IT Sector in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 722-728, rys., tab.
Słowa kluczowe
Wiedza, Umiejętności pracownicze, Kompetencje pracownicze, Przedsiębiorstwo informatyczne
Knowledge, Employee skills, Employees competencies, IT enterprises
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Wiedza jest generatorem umiejętnych i kompetentnych przedsięwzięć przedsiębiorstwa, szczególnie w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, tym bardziej będącej w okresie kryzysu. Dlatego oczekuje się kompleksowej i zintegrowanej oferty ze strony podmiotów sektora B+R. Szczególnie ma to miejsce w przypadku klientów - podmiotów badanego sektora IT, które powodowane wewnętrznymi i zewnętrznymi stymulantami, poświęcają coraz więcej uwagi tworzeniu, pozyskiwaniu, transferowi i zastosowaniu wiedzy.(abstrakt oryginalny)

Knowledge is a generator of skillful and competent enterprise projects, especially in the knowledge economy, in times of crisis. That is why, it is expected to include comprehensive and integrated range of offer in the R&D sector. This is particularly the case connected with clients - from the IT sector, which caused internal and external stimulants are increasingly devoting more attention to the creation, acquisition, transfer and application of knowledge.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market Orientation: The Construct, Research Propositions and Managerial Implications, "Journal of Marketing‖ 1990, April, No. 54, s. 1-18;
 2. J.C. Narver, F.S. Slater, The Effect of a Market Orientation on Business Performance, "Journal of Marketing‖ 1990, October, No. 54, s. 20-35.
 3. M.J. Shaw, C. Subramaniam, G.W. Tan, M.E. Welge, Knowledge Management and Data Mining for Marketing, "Decision Support System‖ 2001, s. 127-137.
 4. G.P. Huber, Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures, "Organizational Science‖ 1991, Vol. 2, s. 88-115;
 5. C. Morman, A.S. Miner, The Impact on Organizational Theory on New Product Performance and Creativity, "Journal of Marketing Research‖ 1997, Vol. 34, No. 1, s. 91-106;
 6. C. Morman, A.S. Miner, Organizational Improvisation and Organizational Memory, "Academy of Management Review‖ 1998, Vol. 23, No. 4, s. 693-723.
 7. M. Egeman, przedmowa do polskiego wydania D. Thierry, Ch. Sauret, N. Monod, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian, Poltext, Warszawa, 1994, s. 6.
 8. R. Glazer, Marketing in an Information-Intensive Environment: Strategic Implications of Knowledge as an Assets, "Journal of Marketing‖ 1991, No. 55, s. 1-19.
 9. G. Hamel, C.K. Prahalad, Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1994.
 10. J.M. Sinkula, Market Information Processing and Organizational Learning, "Journal of Marketing‖ 1994, No. 58, s. 35-45.
 11. T. Li, R.J. Calantone, The Impact of Market Knowledge Competence on New Product Advantage: Conceptualization and Empirical Examination, "Journal of Marketing‖ 1998, Vol. 62, s. 13-29.
 12. I. Sztangret, Marketing Knowledge Management in Structural Approach: Community of Practice in Microsoft - International Comparison, La Societe De L'information Perspective Europeenne Et Globale, Studia Ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE‖ 2013;
 13. I. Sztangret, D. Babińska, Knowledge Communities As a Way of Applying the Client Knowledge Management Concept: The Case of IT Sector in Poland; Corporate Strategy and Government Policy. Challenges & Issues in the 21st Century Global Academy of Business & Economic Research; Issues in Global Research in Business & Economics, New York 2012;
 14. I. Sztangret, Zarządzanie wiedzą klienta na rynku systemowych produktów konwergentnych (na przykładzie sektora teleinformatycznego), [w:] J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem III. Teoria, praktyka, perspektywy, AE, Poznań 2008.
 15. P. Chojnowski, A. Wódkowski, Rynek badań marketingowych z perspektywy 2012 roku, "Badania marketingowe‖, Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, edycja XVII, 2012/2013, s. 12
 16. B. Czerniejewski, Czy polska branża IT jest innowacyjna?, " Computerworld TOP200‖ 2009, s. 34-39;
 17. B. Czerniejewski, Wydatki firm ICT na badania i rozwój, "Computerworld TOP200‖ 2012, s. 62-69.
 18. W. Cellary, Dlaczego innowacyjność w Polsce się nie udaje, "Computerworld TOP200‖ 2013, s. 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu