BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulewski Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Majewski Edward (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Meuwissen Miranda (Wageningen University)
Tytuł
Fundusze ubezpieczeń wzajemnych jako forma ograniczania ryzyka w rolnictwie
Mutual Insurance Funds as a Form of Mitigating Risk in Agriculture
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 2, s. 127-144, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko w rolnictwie, Ubezpieczenia wzajemne, Redukcja ryzyka, Regulacje prawne, Studium przypadku
Risk in agriculture, Mutual insurance, Risk reduction, Legal regulations, Case study
Abstrakt
Opracowanie niniejsze ma charakter koncepcyjny i przeglądowy. Jego celem jest ocena możliwości funkcjonowania funduszy wzajemnych jako formy stabilizacji dochodów w rolnictwie. W opracowaniu na zasadzie studium przypadków przeanalizowano funkcjonowanie funduszy wzajemnych w Holandii, gdzie ta forma ubezpieczeń jest szczególnie popularna. Materiał źródłowy stanowiła polska i zagraniczna literatura przedmiotu oraz polskie i unijne ustawodawstwo w zakresie funkcjonowania ubezpieczeń o charakterze wzajemnościowym.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assefa T.T., Meuwissen M.P.M., Asseldonk M.A.P.M.: Mutual insurance companies as a tool for farmer income stabilization: performance and prospects in the CAP. Capri -126th EAAE Seminar, 2012.
 2. Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Poltex, 1993.
 3. Bielza Diaz-Caneja M., Conte C.G., Gallego Pinilla F.J., Stroblmair J., Catenaro R., Dittman C: Risk management and agricultural insurance schemes in Europe. IPSC, JRC EC.
 4. Bratkowski A.: Tradycje ubezpieczeń wzajemnych na ziemiach polskich. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, nr 4, 1999, Warszawa.
 5. Cafiero C, Capitanio F., Cioffi A., Coppola A.: Risk and crisis management in the reformed European agricultural policies. Canadian Journal of Agricultural Economics, 55, 2007.
 6. Deutsche Bank Research: Risk management in agriculture. Towards market solution in the EU. September 17,2010.
 7. Dygas M.: Wzajemność ubezpieczeniowa. Gazeta Bankowa, 2007.03.07.
 8. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003.
 9. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 347 z 20 grudnia 2013 r., rozporządzenia nr 1305/2013 do 1308/2013
 10. European Commission: Risk management tools for EU agriculture with a special focus on insurance. Working document, 2001.
 11. Gołąb P.: Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3, 2009, PIU.
 12. http://alfaomega.webnode.com/news/jakub%20wygna%C5%84ski%3A%20ekonomia%20 spo%C5%82eczna%20%E2%80%93%20sprzeczno%C5%9B%C4%87%20czy%20ko-nieczno%C5%9B%C4%87%3F/
 13. http://www.agroinsurance.com/en/pratice/?pid=812: Italy - Risk management in agriculture: the Italian insurance system and the new tools of intervention (data dostępu 10.03.2014).
 14. Janowicz-Lomott M.: Mutual fund jako forma zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/5, 2012.
 15. Kotowska O., Nałęcz S., Załęski P.: Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, 2007, form.stat.gov.pl/.../Towarzystwa%20ubezpieczen%20wzajemnych.pdf.
 16. Kotowski Z.: Wiejskie ubezpieczenia wzajemne - z myślą o przyszłości. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, nr 2, 1999.
 17. Łozowski M., Obstawski Z.: Wsparcie publiczne dla ubezpieczeń w rolnictwie. Polityka Europejska, Finanse i Marketing, nr 51, 2009.
 18. Melyukhina O.: Risk management in agriculture in the Netherlands. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 41, OECD Publishing, 2011.
 19. Meuwissen M.P.M, Huirne R., Skees J.R.: Income insurance in European agriculture. Eurochoices, 2(1), 2008.
 20. Meuwissen M.P.M., Van Asseldonk M.A.P.M., Huirne R.B.M.: Alternative risk financing instruments for swine epidemics, Agricultural Systems, 75, 2003.
 21. Milewski P.: Zasada wzajemności i członkostwo. Gazeta Ubezpieczeniowa on-line, 2005, http://www.gu .com .pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7728&Itemid=297.
 22. Nowak R.: Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2006.
 23. OECD: Risk management in agriculture. A holistic approach. OECD, Paris 2009.
 24. Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament And Of The Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005.
 25. Skees J.R.: Innovation in agricultural insurance. Paper presented at conference in Santa Cruz, Bolivia on May 11, 2004.
 26. Sulewski P.: Idea wzajemności ubezpieczeniowej i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, nr 1, 2012.
 27. Ubezpieczenia gospodarcze (red. T. Sangowski). Poltex, 1998.
 28. Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko (red. W. Ronka-Chmielowiec), 2002.
 29. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151.
 30. Wygnański J.: Ekonomia społeczna - sprzeczność czy konieczność? http://alfaomega.web-node.com/news/jakub%20wygna%C5%84ski%3A%20ekonomia%20spo%C5%82ecz-na%20%E2%80%93%20sprzeczno%C5%9B%C4%87%20czy%20koniecz-no%C5%9B%C4%87%3F/ (data dostępu 10.03.3014), 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu