BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwacka-Mokrzycka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane aspekty zarządzania marką żywnościową
Chosen Aspects of Food Brand Management
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 729-735, tab.
Słowa kluczowe
Marka produktu, Żywność, Lojalność klientów, Preferencje konsumenta, Rynek żywności
Product brand, Food, Customer loyalty, Consumer preferences, Food market
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty zarządzania marką żywnościową w Polsce. Specjalna uwaga została zwrócona na poziom zaspokojenia potrzeb żywnościowych, preferencje nabywcze odbiorców docelowych oraz poziom orientacji nabywców na jakość i markę produktową. Oszacowano poziom lojalności nabywczej na rynku przetworów mlecznych i tłuszczów roślinnych. Na podstawie wyników badań jednoźródłowych (Target Group Index). ustalono, że w analizowanym okresie wzrósł poziom zaspokojenia potrzeb żywnościowych oraz umocniła się pozycja silnych marek. Jednocześnie można zaobserwować zmiany we wzorcach zachowań konsumentów przetworów mlecznych i tłuszczów roślinnych. W latach 2004-2008 poziom lojalności na rynku drogich marek produktowych był relatywnie wyższy, niż na rynku tanich produktów. Tendencja ta uległa zmianie w latach 2009-2012, kiedy to zaobserwowano wyraźne ukierunkowanie nabywców przetworów mlecznych i tłuszczów roślinnych na cenę.(abstrakt oryginalny)

The article describes the most important aspects of food brand management in Poland. Special attention has been paid at the level of market saturation, preferences at the target market and the level of quality and price orientation. On the base of results of single source consumer testing (Target Group Index) the loyalty on dairy and oil market was evaluated. It was carried out that in analysed period the level of market saturation was increased and the position of strong brands has been improved. At the same time we observed the changes in consumer behaviour. On analysed market in 2004-2008 the loyalty on the expensive dairy and oil market was relatively higher than on the inexpensive one. This tendency has been changed in 2009-2012 and resulted in increasing price orientation as well on dairy and oil market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Szwacka-Mokrzycka, A Study on Food Brand, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011;
  2. J. Szwacka-Mokrzycka, Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
  3. J. Szwacka-Salmonowicz, Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003;
  4. M. Kwasek, Wzorce konsumpcji żywności w Polsce, Studia i Monografie, IERiGŻ, Warszawa 2012.
  5. R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa-Kraków 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu