BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Nabywcy czy prosumenci - rola rynkowa współczesnych odbiorców
Buyers or Prosumers - the Market Role of Contemporary Customers
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 977- 981, tab.
Słowa kluczowe
Prosument, Konsument, Marketing, Partner handlowy
Prosumer, Consumer, Marketing, Business partners
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule w ujęciu teoretycznym i praktycznym przedstawiono rolę spełnianą przez współczesnych odbiorców w kontekście budowania marketingowego partnerstwa z oferentami. Zwrócono uwagę na wybrane warunki niezbędne do rozszerzenia zakresu aktywności odbiorców, pozwalającego im z nabywców stać się prosumentami. Jednym z nich jest konieczność przyjęcia otwartej postawy przez oferentów i nabywców. Na podstawie wyników badań empirycznych stwierdzono, że stopień otwartości polskich nabywców na nowe rozwiązania, do których należy aktywna prosumpcyjna współpraca z oferentami, jest niski. Utrudnia to wzajemne współdziałanie, podobnie jak postawa samych oferentów, nadal nie dostrzegających w nabywcach partnerów marketingowych(abstrakt oryginalny)

In the article the problem of a role played by contemporary customers in the context of marketing partnership with offerers was presented. The attention was paid to chosen conditions of increasing the market activity of customers necessary to go away from the role of buyer to the role of prosumer. One of these conditions is the open attitude of offerers and customers. On the base of the results of the field empirical researches one can state that the level of Polish customers' openness on new solutions is rather low. The offerers' attitude and behaviours are incorrect too. They don't treat customers as the important marketing partners. It's very important barrier in the process of building the more active market role of Polish customers(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Edvardsson, M.D. Johnson, A. Gustafsson, T. Strandvik, The effects of satisfaction and loyalty on profits and growth: products versus services, "Total Quality Management‖ 2000, Vol. 11, s. 917-927.
 2. R.N. Bolton, C.B. Bhattacharya, Relationship marketing in mass markets, [in:] Handbook of Relationship Marketing, N. Sheth Jagdish, Atul Parvatiyar (red.), Sage Publications, Thousand Oaks 2000
 3. N. Kanagal, Role of Relationship Marketing in Competitive Marketing Strategy, "Journal of Management and Marketing Research,
 4. C. Grönroos, From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm shift in marketing, "Management Decisions‖ 1994, Vol. 32, No. 2, s. 4-20
 5. E. Gummesson, Making Relationship Marketing Operational, "International Journal of Service‖ 1994, Vol. 5, No. 5, s. 5-20
 6. A. Baruk, Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, Dom Organizatora, Toruń 2008; I. H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001
 7. J. Otto, Marketing relacji a klasyczna teoria marketingu - propozycja modelu [w:] Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, J. Altkorn (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 8. D. Sirdeshmukh, J. Singh, B. Sabol, Consumer Trust, Value and Loyalty in Relational Exchanges, "Journal of Marketing‖ 2002, Vol. 66, No. January, s. 15-37.
 9. T. Morris, Customer relationship management, ―CMA Magazine‖ 1994, Vol. 68, No. 7, pp 22-25
 10. L. Ryals, S.D. Knox, S. Maklan, Customer Relationship Management (CRM): Building the Business Case, Management Research in Practice Series, London 2000
 11. A. Payne, P. Frow, A Strategic Framework for Customer Relationship, "Management Journal of Marketing‖ 2005, Vol. 69, No. October, s. 167-176
 12. W. Reinartz, M. Krafft, W.D. Hoyer, The Customer Relationship Management Process: Its Measurement and Impact on Performance, "Journal of Marketing Research 2004, Vol. 41, No. August, s. 293-305
 13. D.K. Rigby, F.F. Reichheld, P. Schefter, Avoid the Four Perils of CRM, "Harvard Business Review‖ 2002, Vol. 80, February, s. 101-109.
 14. R. McMullan, A. Gilmore, Customer loyalty: an empirical study, "European Journal of Marketing 2008, Vol. 42, No. 9/10, s. 1084-1094.
 15. Konieczność kierowania się uczciwością w marketingu podkreśla Ch. Arnold, określając ją "królem marketingu‖. Ch. Arnold, Ethical Marketing & The New Customer, John Wiley & Son, London 2010.
 16. R. Ingram, S. Skinner, V. Taylor, Consumers\' evaluation of unethical marketing behaviors: the role of customer commitment, "Journal of Business Ethics‖ 2005, Vol. 62, No. 3, s. 237-252.
 17. A. Toffler, The Third Wave, Pan Books and William Collins Sons & Co., London 1980.
 18. Ch. Lattemann, S. Robra-Bissantz, Customer Integration - Social and Technology Based Concepts for a Customer Governance, "Frontiers of e-Business Research‖ 2005, s. 193-205.
 19. Ch.G. Iwu, Impact of product development and innovation on market share, "African Journal of Business Management‖ 2010, Vol. 4, No. 13, s. 2659-2667.
 20. Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing Management, Prentice Hall, New Jersey 2007.
 21. A. Baruk, Zachowania rynkowe nabywców jako następstwa nieetycznych działań handlowców, "Handel Wewnętrzny 2012, nr 1, s. 39-50.
 22. V. Kumar, D. Shah, Expanding the Role of Marketing: from Customer Equity to Market Capitalization, "Journal of Marketing‖ 2009, Vol. 73, No. 6
 23. A. Parasuraman, Service Quality and Productivity: a synergistic perspective, "Managing Service Quality 2002, Vol. 12, No. 1, s. 6-9.
 24. T. Levitt, Marketing Myopia, "Harvard Business Review‖ 1960, Vol. 38, s. 57-66.
 25. N. C. Smith, M. E. Drumwright, M. C. Gentile, The New Marketing Myopia, "Journal of Public Policy & Marketing‖ 2010, Vol. 29, No. 1, s. 4-11.
 26. D C. Funder, Toward a Social Psychology of Person Judgments, [in:] Social Judgments: Implicit and Explicit Processes, J. P. Forgas, K. D. Williams, William von Hippel (red.), Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 115-133.
 27. Ch. Homburg, J. Wieseke, T. Bornemann, Implementing the Marketing Concept at the Employee-Customer Interface: the Role of Customer Need Knowledge, "Journal of Marketing‖ 2009, No. 1, p. 2.
 28. A. Baruk, Jakość relacji łączących oferentów z nabywcami, "Problemy Jakości‖ 2013, nr 5, s. 43-49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu