BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjne formy promocji towarowej
Innovative Forms of Commodity Promotion
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 736-740
Słowa kluczowe
Innowacje, Promocja produktu, Strategia promocji, Kampanie reklamowe, Cele promocji, Marketing
Innovations, Product promotion, Promotion strategy, Advertising campaign, Promotional objectives, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem opracowania była analiza wykorzystania innowacyjnych form komunikacji marketingowej w promocji kategorii produktu. Przedstawiono pojęcia związane w promocją towarową (w tym z reklamą kategorii produktu), a także przedstawiono przegląd innowacyjnych form promocji. Zaprezentowano również przykłady wykorzystania innowacyjnych form promocji towarowej. Poniższe rozważania prowadzą do wniosku, że innowacyjne formy komunikacji marketingowej są często i skutecznie wykorzystywane w promocji towarowej ze względu na jej specyficzny charakter, a przede wszystkim cele społeczne oraz związane ze zmianą postaw konsumentów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze the use of innovative forms of marketing communication in the commodity promotion. Presents concepts related to the commodity promotion (including generic advertising), and provides an overview of innovative forms of promotion. Also presented examples of the use of innovative forms of commodity promotion. These considerations lead to the conclusion that innovative forms of marketing communication are frequently and effectively used in the commodity promotion due to its specific nature, and primarily social objectives and related to changes in consumer attitudes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 177.
 2. T. Sztucki, Encyklopedia marketingu definicje zasady metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 258.
 3. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2006, s. 46-48.
 4. W.J. Armbruster, J.P. Nichols, "Commodity Promotion Policy‖, The 2002 Farm Bill: Policy Options and Consequences, Farm Foundation, Chicago, Ill., 2001, s. 195-200.
 5. M. Świątkowska, Reklama kategorii jako narzędzie wsparcia rozwoju sektora mleczarskiego w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu‖ 2009, t. XI, z. 3, s. 366-371;
 6. M. Świątkowska, Działanie promocji towarowej w sektorze mięsa wieprzowego, "Nasza Ziemia‖ 2013, nr 7, s. 13-15.
 7. M. Świątkowska, Działanie promocji towarowej w sektorze mięsa wieprzowego, "Nasza Ziemia‖ 2013, nr 8, s. 13-15.
 8. N. Hatalska, Niestandardowe formy promocji, "Marketing i Rynek‖ 2002, nr 11, s. 7-12;
 9. M. Świątkowska, K. Nowak, Wykorzystanie niestandardowych form komunikacji marketingowej na rynku żywności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Problemy Usług‖ 2011, nr 660 (72), s. 377-388.
 10. B. Pilarczyk, M. Michalik, Komunikacja marketingowa (promocja) [w:] B. Pilarczyk, H. Mruk, Kompendium wiedzy o marketingu, WN PWN, Warszawa 2007, s. 214-218.
 11. M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 12.
 12. L. Luxton, L. Drummond, What Is the Thing Called ―Ambient Advertising‖?, 2000,
 13. W. Paluchowski, M. Marciniak, Reklama ambientowa - laboratorium kreatywności, "Marketing i Rynek‖ 2005, nr 8, s. 36-41. 15 M. Radziszewska-Manikowska, J. Radzińska, A. Walczak, Raport "Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie‖, Warszawa, luty 2012
 14. M. Dołhasz, Reklama ambientowa - nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług‖ 2009, nr 42, s. 422-428
 15. N. Hatalska, Marketing szeptany. Mechanizmy działania niestandardowych form komunikacji marketingowej, [w:] M. Kokocińska (red.), Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw. Aspekty globalne, regionalne, sektorowe, Poznań 2006, s. 375-384;
 16. M. Świątkowska, Komunikacja rynkowa z wykorzystaniem niestandardowych form promocji (komunikacji marketingowej), [w:] M. Świątkowska, H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, Zarządzanie komunikacją rynkową przedsiębiorstw - organizacja, strategie, uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 58.
 17. A. Lotko, Efektywność marketingu szeptanego a modele komunikacji, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 89-95.
 18. M. Świątkowska, Kampanie promocyjne o charakterze promocji towarowej na rynku mleka w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu‖ 2012, nr 28 (747), s. 97-107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu