BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka I. (Politechnika Łódzka), Iwanicka Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Gruszecki Tomasz M. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Zachowania rynkowe nabywców finalnych a pochodzenie produktu
Market Behaviours of Customers and Origin of Product
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 982-987, tab.
Słowa kluczowe
Konsument, Zachowania konsumenta, Produkt, Zachowania rynkowe
Consumer, Consumer behaviour, Product, Market behaviour
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę zachowań rynkowych nabywców finalnych w kontekście pochodzenia produktu. Dokonano podziału zachowań rynkowych na zakupowe i komunikacyjne oraz zdefiniowano tzw. triadę pochodzenia. W oparciu o wyniki badań pierwotnych przeanalizowano znaczenie pochodzenia produktu w odniesieniu do zachowań nabywców na rynku produktów niszowych, jakimi są w Polsce produkty z jagnięciny. Okazuje się, że dla respondentów kluczowe znaczenie miały inne czynniki (przede wszystkim walory odżywcze), natomiast miejsce pochodzenia ich zdaniem powinno być pokazywane w przekazach medialnych w formie niewerbalnej. Stanowi to ważną wskazówkę dla oferentów, której wykorzystanie ułatwi skuteczne kształtowanie zachowań rynkowych odbiorców.(abstrakt oryginalny)

In the article the problem of market behaviours of customers was presented in the context of the origin of product. These behaviours were shared on 2 groups: purchase and communication. On the base of the results of the field researches the role of origin of product in the relation to customers' behaviours in niche products which in Poland are lamb products was analysed. The origin wasn't the key factor for respondents but showing the beauty of place of origin of product was important for them. So, the origin of product in the case of lamb products should be shown in marketing spots in nonverbal form. It's important advice for offerers if they want to influence on market behaviours of customers in the effective way(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Baruk, Offerers' Relations with Customers. Marketing Holistic Approach and Marketing Practice, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2013
 2. K. Shirin, H.H. Kambiz, The Effect of the Country-of-Origin Image, Product Knowledge and Product Involvement on Consumer Purchase Decisions, "Chinese Business Review‖ 2011, Vol. 10, No. 8, s. 601-615
 3. K. Dinnie, Country-of-origin 1965-2004: a literature review, "Journal of Customer Behaviour‖ 2004, Vol. 3, s. 165-213
 4. S. Sharma, Brand origin recognition accuracy: Its antecedents and consumers' cognitive limitations, "Journal of International Business Studies‖ 2005, Vol. 36, No. 4, s. 379-398
 5. M. Laroche, N. Papadopoulos, L.A. Heslop, M. Mourali, The influence of country image structure on consumer evaluations of foreign products, "International Marketing Review‖ 2005, Vol. 22, No. 1, s. 96-115
 6. S. Rezvani, G. Shenyari, G.J. Dehkordi, M. Salehi, N. Nahid, S. Soleimani, Country of Origin: A Study over Perspective of Intrinsic and Extrinsic Cues on Consumers` Purchase Decision, "Business Management Dynamics‖ 2012, Vol. 1, No. 11, s. 68-75
 7. J.G. Klein, R. Ettenson, B.C. Krishnan, Extending the construct of consumer ethnocentrism: Where foreign products are preferred, "International Marketing Review‖ 2006, Vol. 23, No. 3, s. 304-321)
 8. O.B. Akpoyomare, L.P.K. Adeosun, R.A. Ganiyu, The Influence of Product Attributes on Consumer Purchase Decision in the Nigerian Food and Beverages Industry: A Study of Lagos Metropolis, "American Journal of Business and Management‖ 2012, Vol. 1, No. 4, s. 196-201
 9. M.S. Jo, Nakamoto, E.J. Nelson, The shielding effects of brand image against lower quality countries-of-origin in global manufacturing, "Journal of Business Research‖ 2003, Vol. 56, s. 637-646
 10. T. Dmitrović, I. Vida, Saliency of product origin information in consumer choices, "Management‖ 2007, Vol. 12, No. 2, s. 1-23
 11. D.H. Tooteliana, J. Segale, The Importance of Place of Origin in Purchase Decisions for Agricultural Products, "Journal of Food Products Marketing‖ 2004, Vol. 10, iss. 3, s. 27-43
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu