BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczydło Beata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Rola kolorów w kreowaniu wizerunku marki - wybrane przykłady
The Role of Colors in Creating the Brand Image. The Selected Examples
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 741-746, tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Wizerunek przedsiębiorstwa, Marka, Systemy identyfikacji, Wizualizacja organizacji, Sensoryczny profil produktu
Marketing, Company image, Brand, Identification systems, Visualization of the organization, Sensory profile of the product
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie roli kolorów w budowaniu odpowiedniego wizerunku marki. Rozważania prowadzone będą wokół tezy: W dobie marketingu doświadczeń kolory pełnią istotną rolę w oddziaływaniu na zmysły interesariuszy i kreowaniu pożądanego wizerunku marki. Wychodząc od przesłanek podjęcia problemu, przybliżona zostanie definicja, mechanizmy postrzegania i oddziaływanie koloru na człowieka. Następnie zarysowane zostaną podstawy kształtowania pożądanego wizerunku marki oraz możliwości wykorzystania koloru jako narzędzia prowizerunkowego marki. Rozważania teoretyczne wzbogacone zostaną przykładami z rynku.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to explain the role of colors in building the brand image. The following thesis was taken into consideration: In the days of experience marketing the colors play a crucial role in impingement on customers' senses and in creating the desirable brand image. Starting from the characteristics of a color and mechanism of its perception, the influence of colors on the human senses and behaviors were described. Then, the meaning of a color in creating the brand image were presented in this paper. Finally, the theoretical deliberations were supported by the examples from the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Lindstrom, Brand Sense. How to Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight & Sound, Kogan Page, London 2005.
 2. P. Mollica, Color theory. An Essential Guide to Color - from Basic Principles to Practical Applications, Walter Foster Publishing, Irvine 2013, s. 12-28.
 3. H. Kauppinen-Raisanen, H.T. Luomala, Exploring Consumers' Product-Specific Colour Meanings, "Qualitative Market Research: An International Journal‖ 2010, Vol. 13, No. 3, s. 287-308;
 4. Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, s. 373;
 5. S. Singh, Impact of Color on Marketing, "Management Decision‖ 2006, Vol. 44, No. 6, s. 783-789
 6. B. Tarczydło, Metodyka kształtowania wizerunku marki, "Rozprawy. Monografie‖, nr 298, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
 7. B. Hulten, N. Broweus, M. van Dijk, Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011, s. 17.
 8. A. Wheeler, Kreowanie marki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 128.
 9. S. Popek, Barwy i psychika, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
 10. K. Rychter, Z. Chmielewski, D. Tworzydło, Tożsamość wizualna. Znak, system, wizerunek, NewsLine.pl, Rzeszów 2012, s. 153-158.
 11. R. K. Srivastava, Understanding Brand Identity Confusion, "Marketing Intelligence & Planning‖ 2011, Vol. 29, No. 4, s. 340-352.
 12. A. Wheeler, Kreowanie marki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 130-131.
 13. J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 111-112.
 14. Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, s. 373
 15. K. Rychter, Z. Chmielewski, D. Tworzydło, Tożsamość wizualna. Znak, system, wizerunek, NewsLine.pl, Rzeszów 2012, s. 175-177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu