BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białoskurski Sebastian (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Zachowania zakupowe nabywców finalnych w odniesieniu do nowych produktów spożywczych
Buying Behavior of Final Buyers in Respect of New Food Products
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 988-994, rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Nabywca końcowy, Zachowania nabywcze, Konsument, Żywność, Nowe produkty, Trendy konsumenckie
Final buyer, Buying behaviour, Consumer, Food, New products, Consumer trends
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Obecnie rynek produktów spożywczych charakteryzuje się m.in. dynamiczną konkurencją, różnorodnością pojawiających się nowych trendów konsumpcyjnych i związanych z nimi zmianami zachowań nabywców finalnych. Oferenci w odpowiedzi na te zmiany tworzą nowe produkty spożywcze, które często nie zyskują uwagi nabywców finalnych. Zatem, z punktu widzenia oferentów, konieczna jest znajomość zachowań zakupowych nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych, która byłaby podstawą planowanych działań marketingowych. W artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych przez autora badań pierwotnych odnośnie zachowań zakupowych nabywców finalnych reprezentujących województwo lubelskie i mazowieckie w odniesieniu do nowych produktów spożywczych.(abstrakt oryginalny)

Currently, the market of food products is characterized among others dynamic competition, diversity of new emerging consumer trends and related behavioral changes final buyers. In response to these changes tenderers create new food products which often don't recive attention final buyers. Thus, from the point of view of tenderers need to know the attitudes and buying behaviour of final customers to the new food, which would be the basis of planned marketing activities. The article presents the results of the author's primary research regarding buying behavior of final buyers representing the province of Lublin and Mazovia in respect of new food products(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Urban, Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002, s. 9
  2. A. Borowska, Współczesne trendy w konsumpcji żywności w aspekcie regionalizacji kontra globalizacji, "Roczniki Naukowe SERiA‖ 2009, t. XI, z. 3, s. 47 - 48.
  3. F. Trias de Bes i Ph. Kotler, Innowacyjność. Przepis na sukces. Model od A do F, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2013, s. 3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu