BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skarżyńska Aldona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Czułowska Magdalena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Żekało Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2012 roku : wyniki badań w systemie AGROKOSZTY
Unit Costs and Incomes of Selected products in Year 2012 : Research Results in AGROKOSZTY System
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 2, s. 145-165, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Produkcja mleka, Koszty jednostkowe, Dochody rolnicze, Wyniki badań
Individual arable farms, Agricultural production, Milk production, Unit cost, Farm household income, Research results
Abstrakt
Głównym celem badań działalności produkcyjnych w gospodarstwach konwencjonalnych było wykazanie korzyści wynikających z prowadzenia w gospodarstwie produkcji na większą skalę. Podjęto próbę oceny efektywności wykorzystania poniesionych nakładów oraz oceny działalności pod kątem spełnienia kryterium efektywności ekonomicznej. Ocenie poddano także pracochłonność produkcji i możliwość opłaty nakładów pracy własnej. Pomimo że rozmiar produkcji uznany za mały, średni i duży ma charakter względny, to wyniki badań są ważną przesłanką w kwestii wyboru wielkości skali, które mają szansę zapewnić relatywnie wysoką efektywność prowadzonej produkcji. Wyniki produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych zaprezentowano na tle wyników z lat poprzednich. Analizą porównawczą objęto okres 6 lat. Mocną stroną tych badań jest duży walor poznawczy oraz możliwość wykazania (na podstawie wiarygodnych danych źródłowych) zmian w poziomie i relacji nakładów, kosztów oraz zmian wysokości dochodu.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyńska-Grzymek I., Goraj L., Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyńska A.: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady klasyfikacji gospodarstw rolniczych. FAPA. Warszawa 2000.
  2. Goraj L., Mańko S.: Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych [w:] Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa 2004.
  3. Runowski H.: Rachunek ekonomiczny w gospodarstwie rolnym [w:] Poradnik dla rolnika w zakresie prowadzenia rachunkowości rolnej i zarządzania gospodarstwem rolnym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
  4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2009 r. nr 116, poz.975).
  5. Żukowski K.: Przyczyny wysokiego stopnia brakowania krów mlecznych. Wiadomości Zootechniczne, nr 4, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu