BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tkaczyk Jolanta (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Komunikacja nieformalna - metaanaliza
Meta-Analysis of Word of Mouth Marketing Publications
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 747-754, rys., tab.
Słowa kluczowe
Metaanaliza, Komunikowanie nieformalne, Marketing szeptany, Badania empiryczne, Komunikowanie
Meta-analysis, Informal communication, Buzz marketing, Empirical researches, Communication
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie analizy ilościowej i jakościowej polskojęzycznych publikacji naukowych z zakresu komunikacji nieformalnej. Na potrzeby metaanalizy wykorzystano przeglądarkę Google Scholar oraz program Harzings Publish or Perish, jak również oprogramowanie UCINET 6 for Windows. Posługując się słowami kluczowymi: komunikacja nieformalna, marketing szeptany, poczta pantoflowa, word of mouth wyznaczono 76 publikacji, które następnie poddano analizie metodą lejka paradygmatu (Nairn, 2007). Ostatecznie, jako publikacje znaczące dla dyscypliny nauk społecznych i o zarządzaniu, które zawierają istotne ustalenia dla zakresu komunikacji nieformalnej uznano 31 artykułów oraz 3 książki. Z analizy ilościowej i jakościowej publikacji wynika, iż polscy autorzy rzadko sięgają po polski dorobek, a jedynie 17% analizowanych publikacji zawiera własne badania empiryczne.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to perform quantitative and qualitative analysis of Polish publications in the field of word of mouth and word of mouth marketing. For the purposes of the meta-analysis was used Google Scholar and the program Publish or Perish, as well as software UCINET 6 for Windows. Using key words: informal communication,word of mouth, word of mouth marketing, buzz marketing, was set 76 publications, then these publications were analyzed by a funnel paradigm (Nairn 2007). Finally, as publications significant to the discipline of the social sciences and management, which contain important findings for word of mouth marketing was considered 31 articles and 3 books. The qualitative and quantitative analysis of publications show that Polish authors rarely cite other Polish authors, and only 17% of the analyzed publications contain their own research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Arndt, Role of Product-Related Conversations in the Diffusion of a New Product, "Journal of Marketing Research‖ 1967, August, No. 4, s. 291-95;
  2. Ph. Kotler, Marketing Management, Prentice Hall, 1991, s. 579
  3. J.W.Carl, What's all the Buzz about? Everyday Communication and the Relational Basis of Word-Of-Mouth and Buzz Marketing Practices, "Management Communication Quarterly‖ 2006, May, No. 19, s. 601-634.
  4. L.J. Harrison-Walker, The Measurement of Word Of Mouth Communications and Investigation of Service Quality and Customer Commitment as Potential Antecedents, "Journal of Service Research‖ 2001, Vol. 4, No. 1, s. 60-75
  5. T. Mazzarol. J.C Sweeney, G.N. Soutar, Conceptualizing Word-of-mouth Activity, Triggers and Conditions: An Exploratory Study, "European Journal of Marketing‖ 2007, Vol. 41, No. 11/12, s. 1475-1494.
  6. A. Nairn, P. Berthon, A. Money, Learning from Giants: Exploring, Classifying, and Analyzing Existing Knowledge on Market Research, "International Journal of MarketResearch‖ 2007, Vol. 49, No. 2, s. 257-274.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu