BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łatuszyńska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Wawrzyniak Agata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych
Computer Simulation Methods in Marketing Research
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 462-474, tab., bibliogr. 54 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Symulacja wieloagentowa, Badania marketingowe, Symulacje komputerowe, Dynamika systemowa
Multi-agent based simulation, Marketing research, Computing simulation, System dynamics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania symulacji komputerowej w badaniach marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch jej metod - dynamiki systemowej i symulacji wieloagentowej. Omówiono istotę tych metod oraz zaprezentowano główne kierunki zastosowań w dziedzinie badań marketingowych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the possibility of application computer simulation in marketing research with particular reference to two of its methods - system dynamics and multi-agent based simulation. There is described the essence of these methods and the main directions of their applications in the field of marketing research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adjali I., Dias B., Hurling R.: Agent based modeling of consumer behavior, w: Proceedings of the 2005 North American Association for Computational Social and Organizational Science Annual Conference, University of Notre Dame 2005. Dostępny w Internecie:http://www.casos.cs.cmu.edu/events/conferences/2005/conference_papers.php [dostęp: 14.03.12].
 2. Bieniasz S.: Techniki symulacji agentowej w zastosowaniu do badania procesów cieplnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, Kraków 2006. Dostępny w Internecie: winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9711/full9711.pdf [dostęp: 10.03.2012].
 3. Biniek Z.: Elementy teorii systemów modelowania i symulacji. Skrypt akademicki wyd. III Internetowe. Infoplan, Szczecin - Warszawa 2002. Dostępny w Internecie: http://www.finus.com.pl.
 4. Borshchev A., Filippov A.: From System Dynamics and Discrete Event to Practical Agent Based Modeling. XJ Technologies 2006. Dostępny w Internecie: http://www.systemdynamics.org/conferences/2004/SDS_2004/PAPERS/381BORSH.pdf.
 5. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1999.
 6. Cao J.: Evaluation of advertising effectiveness using agent-based modelling and simulation, w: Proceedings of 2nd UK Workshop of SIG on Multi-Agent Systems (UKMAS), Bristol 1999. Dostępny w Internecie: http://stuff.mit.edu/~caoj/pub/doc/jcao_c_adver.pdf [dostęp: 14.03.12].
 7. Challet D., Krause A.: What questions to ask in order to validate an agent-based model, w: Report of the 56th European Study Group with Industry, 2006. Dostępny w Internecie: http://www.maths-in-industry.org/miis/107/1/Unilever-ABM-Report.pdf [dostęp: 14.03.12].
 8. Delre S. A., Jager W., Bijmolt T. H. A., Janssen M. A.: Will It Spread or Not? The Effects of Social Influences and Network Topology on Innovation Diffusion, Journal of Product Innovation Management 27(2)/2010.
 9. Elementy dynamiki systemów, red. J. Tarajkowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 10. Forrester J.W.: Industrial dynamics, The MIT Press and Wiley, New York 1961
 11. Frank A.U., Bittner S., Raubal M.: Spatial and cognitive simulation with multi-agent systems, w: Spatial Information Theory - Foundations of Geographic Information Science, red. D.R. Montello, Springer VerlaG, Berlin - Heidelberg 2001.
 12. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 13. Goldenberg J., Libai B., Moldovan S., Muller E.: The NPV of Bad News, International Journal of Research in Marketing 24/2007.
 14. Goldenberg J., Libai B., Muller E.: The Chilling Effect of Network Externalities, International Journal of Research in Marketing 27(1)/2010.
 15. Gordon G., Symulacja systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974.
 16. Hill R., Watkins A.: A Simulation of Moral Behavior within Marketing Exchange Relationships, Journal of the Academy of Marketing Science 35/2007.
 17. Hill R., Watkins A.: The profit implications of altruistic versus egoistic orientations for business-to-business exchanges, International Journal of Research in Marketing 26(1)/2009.
 18. International Code of Marketing and Social Research Practice, ICC / ESOMAR 2008 [dostęp: 1.04.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-andstandards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_English_.pdf
 19. Jager W.: Simulating consumer behaviour: A perspectiv, w: Environmental Policy and Modeling in Evolutionary Economics, red. A. Faber, K. Frenken, A.M. Idenburg, Netherlands Environmental Assessment Agency, Groningen, 2006. Dostępny w Internecie: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550033001.pdf [dostęp: 15.03.12].
 20. Kędzior Z. i in.: Badania rynku. Metody, zastosowania, PWE, Warszawa 2005.
 21. Kirkwood C.W.: System dynamics methods: A quick introduction. Arizona State University, Phoenix 1998. Dostępny w Internecie: http://www.public.asu.edu/~kirkwood/sysdyn/SDIntro/SDIntro.htm.
 22. Kuhn J. R., Courtney J. F., Morris B., Tatara E. R.: Agent-based analysis and simulation of the consumer airline market share for Frontier Airlines, Knowledge-Based Systems 23(8)/2010.
 23. Kyrylov V., Bonanni C.: Modeling Decision Making by Telecommunications Services Providers in a Strategy Market Game, w: Proceedings of the Applied Telecommunication Symposium, Arlington 2004. Dostępny w Internecie: http://www.dss.dpem.tuc.gr/pdf/A132Vadim_modeling_telecommunication_final.pdf[dostęp:14.03.12].
 24. Łatuszyńska M.: Symulacja komputerowa dynamiki systemów, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2008.
 25. Łukaszewicz R.: Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1975.
 26. Lusch R. F., Tay N.: Agent-based modeling: Gaining insight into firm and industry performance, w: Assessing marketing strategy performance, red. Ch. Moorman i D. R. Lehman, Marketing Science Institute, Cambridge 2004.
 27. Macal Ch. M., North M. J.: Tutorial on agent-based modeling and simulation, Part 2. How to model with agent, w: Proceedings of the 2006 Winter Simulation Conference, red. L. F. Perrone i in. WSC'2006, Monterey 2006. Dostępny w Internecie: www.informssim.org/wsc06papers/008.pdf.
 28. Mazurek-Łopacińska K. i in.: Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 29. Michalski E.: Model marketingowy funkcjonowania przedsiębiorstwa [online], Warszawa 2001 [dostęp: 1.04. 2012]. Dostępny w Internecie: http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref21_full.html
 30. Naylor T.H.: Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1975.
 31. Pfaff D.: Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, BC.edu, Warszawa 2010.
 32. Proceedings of the 26th International Conference of the System Dynamics Society July 20 -24, Athens 2008.
 33. Proceedings of the 27th International Conference of the System Dynamics Society, red. A. Ford, D. N. Ford, E. G. Anderson, System Dynamics Society, Albuquerque 2009.
 34. Proceedings of the 28th International Conference of the System Dynamics Society, red. T.-H. Moon, System Dynamics Society, Seoul 2010.
 35. Proceedings of the 29th International Conference of the System Dynamics Society, red. J.M. Lyneis, G.P. Richardson. System Dynamics Society, Washington 2011.
 36. Proceedings of the 30th International Conference of the System Dynamics Society, red. E. Husemann, D. Lane. System Dynamics Society, St. Gallen 2012.
 37. Rand W., Rust R. T.: Agent-Based Modelling in Marketing: Guidelines for Rigor, International Journal of Research in Marketing 28(3)/2011.
 38. Road Maps: A Guide to learning system dynamics. Dostępny w Internecie: http://sysdyn.clexchange.org/road-maps/home.html.
 39. Robertson D. A.: Agent-Based Models of a Banking Network as an Example of a Turbulent Environment: the Deliberate vs. Emergent Strategy Debate Revisited, Emergence: A Journal of Complexity in Organizations and Management 5(2)/2003.
 40. Roozmanda O., Ghasem-Aghaeea N., Hofstedeb G. J., Nematbakhsha M. A., Baraania A., Verwaart T., Agent-based modeling of consumer decision making process based on power distance and personality, Knowledge-Based Systems 24(7)/2011.
 41. Schenk T. A., G. Löffler, J. Rauh: Agent-based simulation of consumer behavior in grocery shopping on a regional level, Journal of Business Research 60/2007.
 42. Schwaiger A., Stahmer B.: SimMarket: Multiagent-based customer simulation and decision support for category management, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2831/2003.
 43. Shaikh N. I., Ragaswamy A., Balakrishnan A: Modelling the Diffusion of Innovations Using Small World Networks, Working Paper, Penn State University, Philadelphia 2005.
 44. Siebers P.O., Aickelin U.: Introduction to multi-agent simulation, w: Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, red. F. Adam i P. Humphreys. Idea Group Publishing, Pennsylvania 2008.
 45. Souček Z.: Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych, PWE, Warszawa 1979.
 46. Sterman J.D.: Business dynamics. System thinking and modeling for a complex world. Irwin Mcgraw-Hill 2000.
 47. Tay N., Lusch R. F.: A preliminary test of Hunt's General Theory of Competition: Using artificial adaptive agents to study complex and ill-defined environments, Journal of Business Research 58(9 spec. iss.)/2005.
 48. Ulbinaitė A., Le Moullec Y.: Towards an ABM-based Framework for Investigating Consumer Behaviour in the Insurance Industry, Ekonomika 89(2)/2010.
 49. Venables M., Bilge U.: Complex adaptive modelling at J Sainsbury: the SimStore supermarket supply chain experiment, Business Process Resource Centre, Warwick University, Warwick 1998. Dostępny w Internecie: http://www.psych.lse.ac.uk/complexity/Seminars/1998/report98mar.htm.
 50. Watts D. J., Dodds P. S.: Influentials, Networks and Public Opinion Formation, Journal of Consumer Research 34(4)/2007.
 51. Wilkinson I., Young L.: On cooperating: Firms, relations, networks. Journal of Business Research 55/2002.
 52. Wooldridge M.: An introduction to multi-agent systems, Wiley, New York 2002.
 53. Wooldridge M.: Intelligent Agents, w: Multiagent Systems - A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, red. G. Weiss, MIT Press, Cambridge 1999.
 54. Zhang T., Zhang D.: Agent-based simulation of consumer purchase decision-making and the decoy effect, Journal of Business Research 60/2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu