BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burgiel Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku
Collaborative Consumption as an Alternative Option for the Consumer of the 21st Century
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1009-1014, tab.
Słowa kluczowe
Konsumpcja kolaboratywna, Zachowania konsumenta, Konsumpcja
Collaborative consumption, Consumer behaviour, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W ostatnich latach świat stanął w obliczu głębokiej i długotrwałej recesji. Jednym z jej skutków jest silniejsze i pilniejsze niż kiedykolwiek zapotrzebowanie na nowe, alternatywne wzory i sposoby konsumpcji. Jedną z takich opcji oferuje konsumpcja wspólna, czyli nowy model spożycia, oparty na dzieleniu się, odsprzedaży, wymianie oraz wypożyczaniu dóbr i usług. Celem opracowania jest charakterystyka wspólnej konsumpcji, w tym jej źródeł i aspektów, a także wskazanie przejawów jej występowania w zachowaniach polskich konsumentów(abstrakt oryginalny)

In recent years, the world was faced with a deep and long-lasting recession. It resulted in the urgent need for alternative patterns of consumption. One new option is offered by the collaborative consumption, which is a model of consumption based on sharing, reselling, exchange and renting goods and services, mostly between individual consumers. The purpose of this paper is to characterize this concept, including its origins and main elements, as well as to indicate symptoms of its occurrence in the behavior of Polish consumers(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Jackson, Live Better by Consuming Less? Is There a ―Double Dividend‖ in Sustainable Consumption?, ―Journal of Industrial Ecology‖ 2005, Vol. 9, No. 1-2, s. 19-36.
 2. M. Felson i J.L. Spaeth , Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach, ―American Behavioral Scientist‖ 1978, Vol. 21, s. 614-624.
 3. R. Botsman, R. Rogers, What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York 2010.
 4. R. Botsman, R. Rogers: Jw.; J.Szubrycht, Bogacenie przez dzielenie, "Polityka‖ 2012, nr 26 (2864)
 5. M.Bombol, Konsument w kryzysie - rzeczywiste zachowania, [w]: M.Bombol (red.), Jak żyć w kryzysie. Zachowania polskich konsumentów, OW SGH, Warszawa 2011, s. 153
 6. A.Burgiel, Reakcje polskich konsumentów na kryzys gospodarczy i ich zachowania przystosowawcze (na przykładzie zakupu dóbr trwałego użytku i wyposażenia wnętrz), [w]: E.Kieżel, S.Smyczek (red.), Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Placet, Warszawa 2011, s. 230-233
 7. T. Słaby, K. Maliszewski, Konsumpcjonizm a jakość życia, [w:] B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa 2009, s. 31
 8. A.Burlita, Postawy i zachowania konsumentów regionu zachodniopomorskiego w aspekcie wybranych zjawisk i trendów w konsumpcji, [w:] K. Hanusik, A. Dudek (red.) Rynkowe i społeczne efekty konsumpcji, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 34-35
 9. Postawy Polaków wobec oszczędzania. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, wrzesień 2012, s. 36
 10. A. Litorowicz-Segiert, Coś pożyczonego, "Twój Styl‖ 2013, nr 9, s. 22-24.
 11. M.Konkel: Dobry zwyczaj: wypożyczaj, "Tygodnik Powszechny‖ 2013, nr 29 (3341), s. 36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu