BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulawik Jacek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Płonka Renata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Subsydia i efektywność ekonomiczno-finansowa a typ produkcyjny gospodarstw osób fizycznych
Subsidies, Financial and Economic Efficiency and the Type of Farming of the Agricultural Holdings of Natural Persons
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 3, s. 3-19, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Efektywność ekonomiczna, Modelowanie ekonometryczne, Modele regresji, Analiza wskaźnikowa
Arable farm, Economic efficiency, Econometric modeling, Regression models, Ratio analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizy z wykorzystaniem regresji wielorakiej prowadzą do dosyć zróżnicowanych współzależności miedzy subsydiami, efektywnością i orientacją produkcyjną gospodarstw. Dotyczy to kierunku, siły oraz istotności statystycznej związków korelacyjnych i oszacowań parametrów równań regresji. Stąd też podstawowym celem artykułu jest podjęcie próby ich zobiektywizowania. Celem dodatkowym jest natomiast ustosunkowanie się do kwestii, czy sam typ produkcyjny - jako zmienna sztuczna w modelach regresji wielorakiej - jest wystarczającą determinantą efektywności, czy też rozwiązaniem lepszym byłoby oddzielne ich szacowanie dla wyróżnionych typów. Innymi słowy, artykuł stanowi próbę wykorzystania pojęcia typu do analizy wrażliwości równań regresji.(fragment tekstu)

The type of farming of a family agricultural holding very clearly differentiates its economic and financial efficiency and the possibility of the use of budget support. The performed calculations of multiple regression showed that the subsidy rate in the form of the ratio of the sum of financial support received and the income from the family agricultural holding influenced the effectiveness mostly negatively, significantly statistically. The impact of other variables from the category of subsidising holdings on economic and financial indices was not so clear when it came to the direction of the interdependence, although it met the generally accepted criteria for statistical significance in most of the cases. The same phenomenon was observed with the technical and economic production characteristics as a determinant of efficiency. In this context, it still remains a major challenge to identify the factors that influence the operating efficiency of family agricultural holdings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry P., Ellinger P.N.: Financial management in agriculture. Seventh edition. Pearson Prentice Hall, New York 2012.
 2. Breen PJ., Hennesy C.T., Thorne S.F.: The effect of decoupling on the decision to produce: an Irish case study. Food Policy, vol. 30, 2005.
 3. Carter Hill R., Griffiths E.W., Lim C.G.: Principles of econometrics. Fourth edition. Willy, New York 2012.
 4. Dabbert S., Braun J.: Landwirtschafliche Betriebslehre. Grundwissen Bachelor. 3 Auflage. Ulmer UTB, Stuttgart 2012.
 5. Doluschitz R., Morath C., Pape J.: Agrarmanagement. Grundwissen Bachelor. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2011.
 6. ^ 6. Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (red. nauk. J. Kulawik). Raport Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 20. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 7. Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (2) (red. nauk. J. Kulawik). Raport Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 46. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 8. Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (3) (red. nauk. J. Kulawik). Raport Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 82. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 9. Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich (red. nauk. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska). PWN, Warszawa 2009.
 10. EU-Agrarpolitik nach 2013. Berichte iiber Landwirtschaft, Band 88, nr 2,2010.
 11. Goraj L.,Bocian M.,Cholewa I.,NachtmanG.,Tarasiuk R.: Współczynniki Standardowej Produkcji "2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. IERiGŻ--PIB, Warszawa 2012.
 12. Goraj L., Cholewa I., Osuch D., Płonka R.: Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 13. Goraj L., Mańko S.: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3,2011.
 14. Greene H.W.: Econometric analysis. Seventh edition. Pearson, New York 2012.
 15. Kay R.D., Edwards W.M., Duffy PA.: Farm management. Seventh edition. McGraw Hill International Edition, New York 2012.
 16. Kulawik J., Płonka R.: Subsydia a efektywność ekonomiczno-finansową gospodarstw rolnych osób fizycznych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3.2013.
 17. MuBhoff O., Hirschauer N.: Modernes Agrarmanagement. Betriebswirtschaftliche Analyse - und Planungsverfahren.Verlag Franz Vahlen, Miinchen 2011.
 18. Olson D.K.: Economics of farm management in global setting. John Wiley & Sons, Inc., New York 2011.
 19. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 ustanawiające Wspólnotową Typologie Gospodarstw Rolnych z późniejszą zmianą: Rozporządzenie Komisji (WE) NR 867/2009 z dnia 21 września 2009 r.
 20. Zhu X., Oude Lansink A.: Impact of CAP subsidies on technical efficiency of crop farms in Germany, the Netherlands and Sweden. Journal of Agricultural Economics, vol. 61, no. 3, September 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu