BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nestorowicz Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
The Asymmetry of Information on Food Market and Consumers' Preferences - Some Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 506-513, fot., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Żywność, Żywność funkcjonalna, Konsumpcja żywności, Asymetria informacji
Food, Functional food, Food consumption, Information asymmetry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na rynku żywności, między podmiotami reprezentującymi stronę podaży i popytu, występuje asymetria informacji. Poziom tej asymetrii jest zróżnicowany w zależności od kategorii produktów. W artykule skupiono uwagę na żywności bioaktywnej, funkcjonalnej, czyli na segmentach, w których asymetria jest szczególnie widoczna, ponieważ właściwości (głównie prozdrowotne) tych produktów żywnościowych mogą ujawnić się dopiero po konsumpcji. W rozważaniach wskazano na wzajemne relacje między poziomem wiedzy konsumentów a poziomem asymetrii informacji na rynku żywności produktów funkcjonalnych, bioaktywnych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań przedstawiono wpływ asymetrii wiedzy i asymetrii informacji na preferencje konsumentów. (abstrakt oryginalny)

There is the asymmetry of information between the subjects that represent supply and demand on food market. The level of the asymmetry is differentiated depending on a product category. The following paper focuses on bioactive/functional food. These are segments in which the asymmetry is particularly visible as the characteristics of these food products (especially prohealth characteristics) may be revealed only after consumption. The discussion indicates interrelations between the level of consumers' knowledge and the level of the asymmetry of information on food market of functional/bioactive products. The influence of the asymmetry of knowledge and the asymmetry of information on consumers preferences has been presented based on the results of the conducted research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A.: The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics, 3/1970, http://www.jstor.org/stable/1879431
 2. Darby R.R., Karni E.: Free Competition and the Optimal Amount of Fraud, Journal od Law and Economics, 16/1973, http://www.sociolegal.sjtu.edu.cn/uploads/papers/2011/xzh110623120436269.pdf
 3. Falkowski A.: Przywoływanie z pamięci, Marketing w Praktyce, 8/2011
 4. Forlicz S.: Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi. WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ, Poznań 1996
 5. ForliczS.: Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych. WYDAWNICWTO NAUKOWE PWN, Warszawa 2001
 6. Grunert K.G., et al.: Nutrition knowledge, and use and understanding of nutrition information on foodlabels among consumers in the UK, Appetite, 2010, http://www.eufic.org/upl/1/default/doc/GDApaperJPubHealth.pdf
 7. Karaban B.: Zjawisko asymetrii informacyjnej i niewiedzy uczestników rynku na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce, http://www.kapital.edu.pl/pliki/wyroznione_prace/B_Karaban-Asymetria_informacyjna_i_niewiedza_uczestnikow_rynku_KARABAN.pdf
 8. Nestorowicz R.: Komunikacja marketingowa wspierająca prozdrowotne wybory żywieniowe a zachowania nabywców, HANDEL WEWNĘTRZNY, V-VI/2012
 9. Nisbett R.E., DeCamp Wilson T.: Telling More Than We Can Know: Verbal Reports on Mental Processes, Psychological Review, 3/1977, http://people.virginia.edu/~tdw/nisbett&wilson.pdf.
 10. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B.: System finansowy w Polsce-tom I. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, Warszawa 2008
 11. Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:PL:PDF
 13. Wanat T.M.: Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań2010
 14. Wrześniewska-Wal I.: Żywność funkcjonalna - aspekty prawne, Przemysł Spożywczy, 1/2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu