BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzewuska Monika (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Funkcje i zadania systemu wywiadu gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO'2005, 2005, s. 362-367, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wywiad gospodarczy, System informacyjny przedsiębiorstwa, Informacja
Business intelligence, Information system of enterprises, Information
Abstrakt
głównym zasobem przedsiębiorstw decydującym o jego sukcesie na bardzo konkurencyjnym i trudnym rynku. Od lat między przedsiębiorstwami zauważyć możemy toczącą się walkę informacyjną. Toczy się ona między przedsiębiorstwami wymuszając zawieranie aliansów informacyjnych, podejmowanie działań obronnych a także aktywne uczestniczenie w wojnie o informację. W walce o informację niezbędnym narzędziem w rękach decydentów staje się wywiad gospodarczy, jego genezę datuje się na lata 80-te XX wieku, choć tak naprawdę istniała zawsze tam, gdzie istotna stawała się informacja. .lego działania najwcześniej dotyczyły informacji technologicznej. Teraz sial się nieodzowny w każdym przedsiębiorstwie. Wywiad gospodarczy definiowany jest jako zespół działań, polegających na poszukiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu (w celu jej wykorzystania) informacji przydatnej pomiotom gospodarczym. Działania te "prowadzone są z godnie z prawem, z zachowaniem wszelkich możliwych gwarancji, niezbędnych dla ochrony majątku przedsiębiorstwa, w najlepszym pod względem jakości, terminów i kosztów warunkach. Zatem wywiad gospodarczy traktować należy jako: • proces pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji, • podejmowanie działań w celu wywierania wpływu na otoczenie, • narzędzia do walki ze szpiegostwem gospodarczym. Wywiad gospodarczy można także traktować jako element rozszerzający strukturę i funkcjonowanie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, 2003
  2. Jaworski M., Cykl wywiadu gospodarczego, [w] System informacji strategicznej wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001
  3. Kwieciński, Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, 1999
  4. B. Martinet, Y.M. Marti, Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1999
  5. S. H. Miller Competitive intelligence-an overview, Competitive Intelligence Magazine, 2002
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu