BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzun Włodzimierz (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Tytuł
Zmiany strukturalne w gospodarstwach osób prawnych w okresie przed- i poakcesyjnym (lata 1996-2010)
Structural Changes in the Agricultural Holdings of Legal Persons During the Pre- and Post-Accession Period (Years 1996-2010)
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 3, s. 20-44, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Gospodarstwa rolne, Strukturalne przemiany w rolnictwie, Użytki rolne, Produkcja rolna, Nakłady pracy, Zmiany strukturalne
Spatial distribution, Arable farm, Structural changes in agriculture, Agricultural land, Agricultural production, Labour expenditures, Structural changes
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przeanalizowania podstawowych zmian strukturalnych (w liczbie i strukturze obszarowej, w udziale gospodarstw z działalnością rolniczą, w przestrzennym rozmieszczeniu, w ukierunkowaniu produkcji rolniczej, w wielkości ekonomicznej oraz nakładach pracy) w sektorze gospodarstw osób prawnych w okresie przed- i poakcesyjnym. Analizę zmian w efektywności gospodarowania na tle zmian w poziomie i strukturze produkcji, ze względu na ograniczone ramy artykułu, pozostawiono do odrębnego opracowania. Przedstawiana analiza oparta została na danych PSR z lat 1996, 2002 i 2010 oraz literaturze przedmiotu.(fragment tekstu)

In this paper an attempt was made to analyse the changes in the agricultural holdings of legal persons in the period 1996-2010, taking into account the pre- and post-accession period. In the analysed period, the agricultural holdings of legal persons, after the rapid and profound changes in the ownership, as well as and the legal and organizational structure in the first half of the 90s, were still subject to a profound restructuring. The effects of this process, however, were significantly different in the pre- and post-accession period. The article presents the basic structural changes in the whole farming sector of legal persons, including the various legal and organizational forms. The analysis concerned the changes: in the number of agricultural holdings and agricultural land in their use (including holdings with agricultural activities, in the area structure, in the spatial distribution of holdings by provinces, in the orientation of agricultural production, in the economic size and the labour input. The analysis was based on data from PSR 1996, 2002 and 2010, as well as the literature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dzun W.: Gospodarstwa rolne w procesie transformacji systemowej (lata 1990-2002). Wieś Współczesna, nr 1, 2004.
 2. Dzun W.: Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 3. Dzun W.: Przedsiębiorstwa rolne przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 4. Dzun W.: Spółdzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4. 2009.
 5. Dzun W., Dzun P: Gospodarstwa osób prawnych [w:] Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010 (praca zbiorowa wykonana pod kier. W. Józwiaka i W. Ziętary). GUS, Warszawa 2013.
 6. Dzun W.: Procesy transformacji gospodarstw osób prawnych w latach 1990-1996. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2014.
 7. Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002 (opracowanie pod kier. W. Józwiaka). GUS, Warszawa 2003.
 8. Głębocki B.: Zmiany w strukturze agrarnej polskiego rolnictwa w latach 2002-2012 [w:] Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa (praca zbiorowa pod kier. B. Głębockiego). GUS, Warszawa 2014.
 9. Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR (praca zbiorowa pod kier. W. Poczty). GUS, Warszawa 2013.
 10. Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. SGGW, AWRSP. Warszawa 2002.
 11. Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 20 lat doświadczeń i perspektywy (red. nauk. H. Runowski). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 12. Runowski H., Ziętara W.: Stan dotychczasowy i rekomendacje na przyszłość w procesie przekształceń własnościowych [w:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
 13. Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010 (praca zbiorowa wykonana pod kier. W. Józwiaka i W. Ziętary). GUS, Warszawa 2013.
 14. Budynki, budowle, infrastruktura techniczna. PSR 1996. GUS, Warszawa 1997.
 15. Budynki i infrastruktura techniczna w gospodarstwach rolnych. PSR 2002. GUS, Warszawa 2003;
 16. Charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 2010. GUS, Warszawa 2012.
 17. Ciągniki, maszyny i inne środki transportu w gospodarstwach rolnych. PSR 2002. GUS, Warszawa 2003.
 18. Ciągniki, maszyny rolnicze i inne środki transportowe. GUS, Warszawa 1997.
 19. Gospodarstwa rolne - grupy obszarowe a kierunki produkcji. PSR 2002. GUS .Warszawa 2005.
 20. Pracujący w gospodarstwach rolnych. PSR 2010. GUS, Warszawa 2012.
 21. Przemiany agrarne. PSR 1996. GUS, Warszawa 1997.
 22. Przemiany agrarne. PSR 2002. GUS, Olsztyn 2003.
 23. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 1996. GUS, Warszawa 1998.
 24. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 2002. GUS, Warszawa 2003.
 25. Środki produkcji w rolnictwie. PSR 2010. GUS, Warszawa 2011.
 26. Uprawy rolne. PSR 2002. Warszawa 2003.
 27. Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej. PSR 2010. GUS. Warszawa 2011.
 28. Użytkowanie gruntów. PSR 2010. GUS, Warszawa 2011.
 29. Użytkowanie i jakość gruntów. PSR 1996. GUS, Warszawa 1997.
 30. Użytkowanie i jakość gruntów. PSR 2002. GUS, Warszawa 2003.
 31. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. PSR 2002. GUS, Warszawa 2003.
 32. Wybrane cechy charakteryzujące zmiany w gospodarstwach rolnych. PSR 2002. GUS, Olsztyn 2004.
 33. Zwierzęta gospodarskie. PSR 1996. GUS, Warszawa 1997.
 34. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej. PSR 2010. GUS, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu