BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska-Turzyńska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
O efektywności komunikacji marketingowej w Internecie
The effectiveness of marketing communication on the internet
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 4 (CD), s. 376-383, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie w internecie, Klient, Efektywność, Biznes elektroniczny
Marketing communication, Communication on the Internet, Customer, Effectiveness, e-business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie źródeł efektywności wybranych modeli e-biznesu w komunikacji z klientem. W pracy przedstawiono charakterystykę demograficzną e-klienta, modele e-biznesu pozostające do jego dyspozycji, następnie wskazano elementy efektywności przekazywanych regularnie e-komunikatów w odniesieniu do wybranych cech demograficznych e-klientów oraz do wskazanych modeli e-biznesowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to search for the sources of effectiveness of selected e-business models in communication with the e-customer. The paper presents the demographic characteristics of the e-customer, e-business models remaining at their disposal, identifies the components of the effectiveness of information provided on the regular basis for selected e-customers and for certain e-business models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik-Purgat, M. (2011). Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 2. Combe, C. (2006). Introduction to E-Business, Management and Strategy. Amsterdam-Boston-Heidelberg-Londyn-Nowy Jork-Oxford-Paryż.
 3. Eurostat (2013). European Year of Citizens 2013. Nearly 60% of EU Internet Users Shop Online. Clothes, Travel & Holiday Accommodation: Most Common Online Purchases. Eurostat Press Office. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-15102013-AP/EN/4-15102013-AP-EN.PDF (11.11.2013).
 4. Felici, J. (2006). Kompletny przewodnik po typografii - zasady doskonałego składania tekstu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 5. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2002). Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin.
 6. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 7. Grudzień, A. (2000). Modele biznesowe e-gospodarki. Net Forum, (12), 26-28.
 8. GUS (2012). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2011 r. http://www.stat.gov.pl.
 9. GUS (2013). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2012 r. http://www.stat.gov.pl.
 10. Żurek, E. (2004). Sztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem. Warszawa: Poltekst.
 11. Hartman, A., Sifonis, J., Kador, J. (2001). E-biznes - strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Warszawa: Wyd. K.E. Liber s.c.
 12. (IAR) (2005). W Dniu Niewidomych myślimy o 90 tysiącach naszych rodaków i ich problemach. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/w;dniu;niewidomych;myslimy;o;90;tysiacach;naszych;rodakow;i;ich;problemach,228,0,72932.html (21.12.2013).
 13. Janoś-Kresło, M. (2006). Cechy konsumentów i gospodarstw domowych jako podmiotów konsumpcji. W: M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 14. Kirov, N., Kuśmierz, A., Rządca, R. (2003). Jak się kręci e-biznes, PC Kurier, (8), 36-39.
 15. Kolb, H. (2003). How the Retina Works. American Scientists, 31, Jan-Feb, 28-35
 16. Kozielski, R. (red.) (2011). Wskaźniki marketingowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 17. Olszak, C.M. (red.) (2004). Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 18. Schwarz, S., Singer, M. (2013). Romantic Red Revisited: Red Enhances Men's Attraction to Young, but not Menopausal Women. Journal of Experimental Social Psychology, 49.
 19. Timmers, P. (1998). Business Models for Electronic Markets. Electronic Markets, (2), 3-8.
 20. Timmers, P., Gasos, J. (2002). Agent Technologies and Business Models for Electronic Commerce. W: M. Warkentin (red.), Business to Business Electronic Commerce: Challenges and Solutions, Londyn.
 21. Weill, P., Vitale, M.R. (2001). Place to Space: Migrating to Ebusiness Models, Boston.
 22. Węgrzyn, M. (2010). O indywidualnych różnicach mężczyzn i kobiet w percepcji rzeczywistości i przetwarzaniu informacji. W: R. Stefański, A. Zamojski (red.), Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja - ideologia - moralność. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 23. Whish, R. (2003). Competition Law. 5th Ed. UK: LexisNexis.
 24. Williams, R. (2003). Jak składać tekst - Komputer nie jest maszyną do pisania. Gliwice: Helion.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu