BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Model otwartych innowacji w przemyśle spożywczym : skala i znaczenie zjawiska
Model of Open Innovation in the Food Industry : the Scale and Importance of the Phenomenon
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 3, s. 107-118, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Klastry, Innowacje, Analiza danych statystycznych
Food industry, Business cluster, Innovations, Statistical data analysis
Abstrakt
Celem opracowania jest charakterystyka modelu otwartych innowacji i przesłanek uzasadniających możliwość jego wykorzystania w przemyśle spożywczym. Podjęto także próbę oszacowania skali stosowania otwartych innowacji tej branży w Polsce. Przyjęto za Enzing i in. (2011), że przejawem wdrażania modelu otwartych innowacji jest skłonność do kooperacji z innymi podmiotami przez obecność, liczbę i rodzaj powiązań zewnętrznych. W analizie wykorzystano dane statystyczne GUS (Działalność... 2011, 2012, 2013), dotyczące współpracy podmiotów gospodarczych w działalności innowacyjnej oraz w ramach inicjatyw klastrowych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahuja G.: Collaboration networks, structural holes and innovation: a longitudinal study. Administrative Science Quarterly, No. 45,2000.
 2. Almirall E., Casadesus-Masanell R.: Open versus closed innovation: a model of discovery and divergence. Academy of Management Review, Vol. 35 (1), 2010.
 3. Argote L., Ingram R: Knowledge transfer: a basis for competitive advantage in firms. Organizational Behavior and Human Decision Processes, No. 82, 2000.
 4. Avermaete T., Viaene J.: On innovation and meeting regulation-the case of the Belgian food industry. DRUID Summer Conference on Industrial Dynamics of the New and Old Economy - who is embracing whom, 2002.
 5. Bagnasco A.: The three Italies. II Mulino, Bologna 1977.
 6. Baruk J.: Preferencje społeczne innowacyjnych wyrobów i usług. Wiadomości Statystyczne, nr 2, 2010.
 7. Bigliardi B., Galiati F.: Models of adoption of open innovation within the food industry. Trends in Food Science & Technology, No. 30 (1), 2013.
 8. Brasili C,. Fanfani R.: Agri-food districts: theory and evidence. The New European Rurality: Strategies for Small Firms. MPG Books, Ltd., Cornwall, Great Britain 2006.
 9. Callegati E., Grandi S.: Cluster dynamics and innovation in SMEs: the role of culture. Working Paper No. 03/2005. International Centre for Research on the Economics of Culture, Institutions, and Creativity (EBLA), 2005.
 10. Chesbrough H.W.: Open innovation: a new paradigm for understanding industrial innovation [w:] Open innovation: researching a new paradigm (red. H.W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West). Oxford University Press, New York, NY, USA 2006.
 11. Chesbrough H.W.: Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press, Boston 2003.
 12. Chiaroni D., Chiesa V., Frattini F.: The open innovation journey: how firms dynamically implement the emerging innovation management paradigm. Technovation, Vol. 31, No. 1, 2011.
 13. Christensen J.F., Olesen M.H., Kjaer J.S.: The industrial dynamics of open innovation -evidence from the transformation of consumer electronics. Research Policy, No. 34,2005.
 14. Dittrich K., Duysters G.: Networking as a means to strategy change: the case of open innovation in mobile telephony. Journal of Product Innovation Management, No. 24, 2007.
 15. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. GUS, Warszawa 2011.
 16. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. GUS, Warszawa 2012.
 17. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012. GUS, Warszawa 2013.
 18. Enzing C.M., Pascucci S., Janszen F.H.A., Omta O.S.W.F.: Role of open innovation in the short- and long-term market success of new products: evidence from the Dutch food and beverages industry. Journal on Chain and Network Science, No. 11(3), 2011.
 19. Fasnacht D.: Open innovation in the financial services. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2009.
 20. Fetterhoff T.J., Voelkel D.: Managing open innovation in biotechnology. Research -Technology Management, No. 49, 2006.
 21. Figiel S., Kuberska D., Kufel J.: Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno--żywnościowym. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 22. Galizzi G., Venturini L.: Product innovation in the food industry: nature, characteristics and determinants [w:] Economics of innovation: the case of the food industry (G. Galazzi, L. Venturini). Physica-Verlag, Heidelberg, Germany 1996.
 23. Gronlund J., Sjodin D.R., Frishammar J.: Open innovation and the stage-gate process: a revised model for new product development. California Management Review, No. 52 (3), 2010; http://dx.doi.org/10.1525/cmr.2010.523.106 (dostęp 20.03.2014).
 24. Grzybowska B.: Otwarta innowacja jako koncepcja współczesnych innowacji. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XV, z. 2, Warszawa--Poznań-Rzeszów 2013.
 25. Isckia T., Lescop D.: Essai sur les fondements de l'innovation ouverte; http://www.strate-gie-aims.com/events/conferences/2-xixeme-conference-de-l-aims/communications/23-es-sai-sur-les-fondements-de-linnovation-ouverte (dostęp 23.04.2014).
 26. Jongen W.: Innovation in agri-food systems: product quality and consumer acceptance. Wageningen Academic Pub, 2005.
 27. Juriaanse A.C.: Challenges ahead for food science. International Journal of Dairy Technology, No. 59, 2006.
 28. Lavie D., Rosenkopf L.: Balancing exploration and exploitation in alliance formation. Academy of Management Journal, No. 49, 2006.
 29. Marshall A.: Principles of economics. MacMillan, London 1920.
 30. New forms of innovations: challenges for policy-making, DSTI/STP/TIP(2009)6; 2009 Interim Report On The OECD Innovation Strategy SG/INNOV(2009)1/REV1.
 31. Nordic Innovation Centre, User-Driven Innovation. Context and Cases in the Nordic Region [w:] CASE Doradcy. Zwiększanie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji (User-Driven Innovation). Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 32. Porter M.E.: Location, competition and economic development: local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, Vol. 14(1), 2000.
 33. Powell W.,Grodal S.: Networks of innovators [w:] Oxford Handbook of Innovation (red. I. Fagerberg, DC. Mowery, R.R. Nelson). Oxford and New York: Oxford University Press, 2005.
 34. Sectoral systems of innovation (red. F. Malerba). Cambridge University Press, Cambridge, UK 2004.
 35. Szymoniuk B.: Podwyższanie konkurencyjności regionu rolniczego: klaster "Dolina ekologicznej żywności" [w:] Kreowanie konkurencyjności regionu. Grona przemysłowe w regionie (red. Z. Olesiński, A. Predygier). Wydział Zarządzania i Administracji Świętokrzyskiej, Kielce; http:/dolinaeko.wspa.lublin.pl (dostęp 11.02.2014).
 36. Trott R, Hartmann D.: Why "open innovation" is old wine in new bottles. International Journal of Innovation Management. Vol. 13(4). 2009.
 37. Vanhaverbeke W.: The inter-organizational context of open innovation [w:] Open innovation: researching a new paradigm (red. H.W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West). Oxford University Press, Oxford 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu