BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oręziak Leokadia (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Otwarte Fundusze Emerytalne - efekt prywatyzacji emerytur
Open Pension Schemes - the Effect of Pension System Privatization
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2013, nr 2 (41), s. 31-59, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, System emerytalny, Finanse publiczne
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Pension schemes, Public finance
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Ameryka Łacińska, Europa Środkowo-Wschodnia, Azja
Poland, Latin America, Central and Eastern Europe, Asia
Abstrakt
Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce są efektem prywatyzacji emerytur, zrealizowanej zgodnie z wymogami Banku Światowego. Prywatyzacja tego rodzaju została przeprowadzona jedynie w nielicznych krajach na świecie, a mianowicie w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej. W praktyce okazało się, że istnienie obowiązkowego filara kapitałowego stało się głównym źródłem wzrostu długu publicznego, a w rezultacie jest zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych. W Polsce od 1999 r. przyrost połowy długu publicznego nastąpił z powodu OFE. Dalsze utrzymywanie przymusowego filara kapitałowego skutkować będzie koniecznością drastycznego wzrostu podatków oraz redukcją ważnych wydatków publicznych. Finansowanie OFE poprzez zwiększanie długu może okazać się niemożliwe ze względu na progi ostrożnościowe zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz Konstytucji. Dodatkowe ograniczenia wynikają z konieczności podjęcia działań niezbędnych do zniesienia przez Radę Unii Europejskiej procedury nadmiernego deficytu nałożonej na Polskę w 2009 r. (abstrakt oryginalny)

Open Pension Schemes in Poland (OFE) result from the privatization of the pension system implemented in response to the World Bank demands. The privatization of this kind has been implemented only in a few countries in the world, in Latin America, Asia and East-Central Europe. Practically, it turned out that the existence of an obligatory capital pillar became the main source of public debt and as a result a threat to the stability of public finance. In Poland, since 1999, half of the increase in public debt has been caused by OFE. The continuation of the obligatory capital pillar maintenance will result in the necessity to raise taxes and reduce important public spending. Financing OFE by increasing public debt may become impossible because of the precautionary public debt thresholds specified in the Act on Public Finance and the Constitution. Additional limitations result from the necessity to undertake action indispensable in order to make the Council of the European Union lift the procedure of excessive deficit imposed on Poland in 2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Averting the old age crisis: policies to protect the old and promote growth, World Bank Report no. 13584, Washington D.C., 30.IX.1994.
 2. Bhatt N., Defined Contribution Plans Are Not Enough to Fund Retirement in the U.S., "Institutional Investor" (New York), Nov. 2010.
 3. Bryant Ch., Pignal S., Berlin sees treat to EU stability in pension proposal, "Financial Times", 18.VIII.2010.
 4. La Gran Ilusión. Perspectiva de la rentabilidad de lago plazo de los fondos de pensiones AFP comparada con los mercados financieros internacionales, Centro de Estudios Nacionales de Desarollo Alternativo, Santiago-Chile, 2010, http://www.cendachile.cl/Home/publicaciones/temas/reforma--pensiones/actuallidad/perspectiva-de-rentabilidad- fondos-afp [dostęp 24.V.2013].
 5. Cienski J., Bryant Ch., Pension reformers want EU rule change, http://www.ft.com/ intl/cms/s/0/be1d2eda-f666-11df-846a-00144feab49a.html#axzz2SEq9heLZ [dostęp 3.V2013].
 6. Council Opinion on the updated convergence programme of Poland, 2009-2012, Official Journal C 143, 2.VI.2010.
 7. DeLong B., The False Promise of Private Pensions, 17 January 2006, http:// www.project-syndicate.org/commentary/the-false-promise-of- private-pen-sions [dostęp 30.III.2012].
 8. Finanse publiczne Polski w okresie kryzysu, Ministerstwo Finansów, luty 2012, s. 39, http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/aktualnoci/2012/ raport_22_02_2012/raport_fin_pub_2012.v1.pdf [dostęp 21.V.2013].
 9. Interim EPC-SPC Joint Report on Pensions, European Commission, Social Protection Committee, Economic Policy Committee, RES save num-ber(2010)221924 - REV, SPC/1005/2, Brussels, 31.V.2010, s. 4. http://euro-pa.eu/epc/pdf/interim_epc- spc_joint_report_on_pensions_final_en.pdf [dostęp 3.V.2013].
 10. Jończyk J., Kosztowna prywatyzacja ryzyka starości, "Rzeczpospolita", 23.IV.1997.
 11. Madrid R., The Politics and Economics of Pension Privatization in Latin America, "Latin American Research Review", 2002, nr 37.
 12. Müller K., Pension privatization and economic development in Central and Eastern Europe: A political economy perspective, 15 November 2008, United Nations Research Institute for Social Development - UNRISD, Geneva.
 13. Orenstein M.A., Privatizing Pensions. The Transnational Campaign for Social Security Reform, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2008.
 14. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 15. Oręziak L., OFE jako główne źródło długu publicznego w Polsce, [w:] L. Oręziak, D. Rosati, Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, Wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 16. Program Konwergencji. Aktualizacja 2013, Warszawa, kwiecień 2013, s. 24. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002171/Program+Konwergen-cji+-+Aktualizacja+2013 [dostęp 21.V2013].
 17. Queisser M., The Second-Generation Pension Reforms in Latin America, Working Paper AWP 5.4, OECD, 1998, http://www.oecd.org/insurance/pen-sionsystems/2429287.pdf [dostęp 30.IV.2013].
 18. Roberts A., Pension privatization in Eastern Europe and beyond, 2010, http:// www.northwestern.edu/rc19/Roberts.pdf [dostęp 30.V.2013].
 19. Rodrik D., Promises, Promises: Credible Policy Reform via Signalling, NBER Working Paper No. 2600, May 1988, http://www.nber.org/papers/w2600 [dostęp 20.V.2013].
 20. Social impact of the crisis - Demographic challenges and the pension system, European Parliament's Special Committee on the Financial, Economic and Social Crisis, January 2010.
 21. Taxpayers can't afford a risky plan to privatize public pensions, AFSCEME, 5 April 2011, http://afscmemn.org/taxpayers-can%E2%80%99t-afford-risky-plan-privatize-public-pensions [dostęp 29.V2013].
 22. The 2012 Ageing Report Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060), "European Economy", European Commission 2/2012.
 23. Zadłużenie sektora finansów publicznych. Biuletyn Kwartalny, Ministerstwo Finansów, 2 kwietnia 2013, http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1170490/ zsfp_2012_12.pdf [dostęp 21.V2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu