BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurkiewicz Arkadiusz (Akademia Morska w Gdyni), Sarnowski Krzysztof (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Anomalie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Anomalies in Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 381-388, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu akcji, Portfel akcji
Capital market, Stock rate of returns, Equity portfolios
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Pojęcie anomalii na giełdach papierów wartościowych rozpatrywane jest najczęściej w kontekście modelu wyceny, którego zadaniem jest objaśnianie zróżnicowania średnich stóp zwrotu akcji lub portfeli akcji. Z uwagi na swoją popularność, w literaturze najczęściej spotykanym modelem, w oparciu o który stwierdza się anomalie jest CAPM. Odwołując się do niego, DeBondt i Thaler [2] opisali efekt odwrócenia w długoterminowych stopach zwrotu, Jegadeesh i Titman [7] zauważyli tzw. efekt kontynuacji polegający na tym, że akcje, które w ostatnim okresie (ostatnie 12 miesięcy) miały wysokie stopy zwrotu - miały je także w kolejnych okresach, Banz [1] zwrócił uwagę na efekt wielkości spółki, a Rosenberg, Reid i Lanstein [II] na efekt związany ze wskaźnikiem ceny do wartości księgowej. Anomalie, czyli występowanie statystycznie istotnych różnic w średnich stopach zwrotu akcji o pewnych charakterystykach, a przewidywaniami tych stóp określonych przez model wyceny, wiązane jest także często z możliwością konstruowania strategii, której stosowanie może doprowadzić do ponadprzeciętnych zysków. Występowanie anomalii jest jednak sprawą dyskusyjną z uwagi na to, że wszystko zależy od punktu odniesienia. A takim punktem jest model wyceny. Fama i French [5] proponując model trójczynnikowy wyjaśnili efekty, których nie wyjaśniał model rynkowy, tj. efekty związane ze wskaźnikiem ceny do wartości księgowej oraz wielkością spółki. (fragment tekstu)

An anomaly in capital markets is defined as statistically significant difference between the average returns associated with certain characteristics of securities and the returns that are predicted by a particular asset pricing model. This paper concerned with the most popular anomalies described in literature including size and book-to-market effects and momentum strategy. For examining existence of anomalies in the Warsaw Stock Exchange authors used the test of Gibbons, Ross and Shanken.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Banz R.W. (1981), The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics 9, 3-18.
 2. DeBondt W.. Thaler R. (1985). Does the stock market overreact. Journal of Finance 40, 793-805.
 3. Fama E.F., French K.R. (1992), The cross section of expected stock returns. Journal of Finance 47. 427-466.
 4. Fama E.F., French K.R. (1993), Common risk factors in the returns on stock and bonds. Journal of Financial Economics 33, 3-56.
 5. Fama E.F., French K.R. (1996), Multifactor explanations for asset pricing anomalies. Journal of Finance 51, 55-84.
 6. Gibbons M., Ross S., Shanken J.( 1989). A test of efficiency of a given portfolio. Econometrica 57, 1121-1152.
 7. Jegadeesh N., Titman S. (1993), Returns to buing winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance 48, 65-92.
 8. Mazurkiewicz A., Owczarek T. (2003), Ocena wpływu wybranych czynników na ceny akcji na GPW w Warszawie z wykorzystaniem metody tworzenia portfeli naśladujących czynniki. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 991.
 9. Merton R.C. (1973). An intertemporal capital asset pricing model. Econometrica 41, 867-887.
 10. Newey W., West K. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix, Econometrica 55, 703-708.
 11. Rosenberg B., Reid K., Lanstein R. (1984), Persuasive Evidence of Market Inefficiency, Journal of Portfolio Management 11, 9-17.
 12. Ross S.A. (1976), The arbitrage theory of capital asset pricing, Journal of Economics Theory 13, 341-360.
 13. Wu X. (2001), A Conditional Multifactor Analysis of Return Momentum: wersja robocza, City University of Hong Kong
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu