BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewnik-Filipkowska Anna (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Identification and Systematization of Regeneration Investment Project Management Determinants
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2014, vol. 22, iss. 1, s. 25-31, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie inwestycjami, Ożywienie gospodarcze, Zarządzanie miastem, Sektor publiczny
Management of investments, Economic revival, City management, Public sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
The research subjects are regeneration investments, initiated and/or carried out by the public sector. Regeneration investments are an integral part of modern city management and the urban renewal process. This process should respect the changing needs of local communities and the individuals who constitute them. However, the main aim of regeneration investments is to restore former functions to degraded space or switch to new ones, respecting the principles of sustainable development. The management of regeneration investments depends on many factors. These include the external and internal environment. The diversity of these factors may mean that the same factor is beneficial for one participant, and unfavourable for another. An understanding of their diverse strength and direction of impact is very important for stakeholders. The study attempts to identify and systematize the determinants of investment management in the regeneration process, especially in the context of new challenges and socio-economic phenomena. The research thesis states that identification and systematization of regeneration investment management determinants is essential for making rational investment decisions. Hence, the study results may prove useful to decision-makers. The innovativeness of the study lies in approaching regeneration investments from the perspective of particular groups of stakeholders. Research methodology requires the application of a method of document analysis, a method of analysis and logical design.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BELNIAK S. 2009. Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast. Wyd. UE, Kraków.
 2. CZORNIK M. 2010. Uwarunkowania strategiczne przebudowy centrum miasta poprzemysłowego. In: Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego. Red. A. Drobniak. Wyd. AE, Katowice.
 3. Decyzje. Analiza systemowa organizacji. Red. A. K. Koźmiński. 1975. PWN, Warszawa.
 4. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Red. A. Zborowski. 2009. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 5. GIERSZEWSKA G., ROMANOWSKA M. 1997. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 6. Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości. Red. R. Wiśniewski. 2008. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 7. JAJUGA K. 2006. Ogólne zasady finansowania. Anatomia Sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa.
 8. KUCIŃSKI K. 1994. Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. MAINARDES E. W., ALVES H., RAPOSO M. 2012. A model for stakeholder classification and stakeholder relationships. Management Decision, vol. 50, iss: 10: 1861 - 1879.
 10. NYKIEL L. 2008, Kierunki rozwoju i przekształceń rynku mieszkaniowego w Polsce. In: Rynek Nieruchomości. Red. S. Źróbek. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, TNN, Olsztyn, vol. 16 nr 2: 77-92.
 11. PĘSKI W. 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa.
 12. REED M. S., GRAVES A., DANDY N., POSTHUMUS H., HUBACEK K., MORRIS J., PRELL C., QUINN C. H., STRINGER L. C. 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management, vol. 90: 1933-1949.
 13. ROGOWSKA M. 2010. Endogeniczne determinanty rozwoju lokalnego. In: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce Niemczech i na Ukrainie. Red. E. Malinowska-Klimiuk. Zeszyty Naukowe NR 620, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 61, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 353-362.
 14. RYMARZAK M. 2009. Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 15. SIEMIŃSKA E. 2002. Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
 16. STACHURA E. 2008. Determinanty kształtowania produktu na rynku mieszkaniowym. In: Rynek Nieruchomości. Red. S. Źróbek. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, TNN, Olsztyn, vol. 16 nr 2: 111-120.
 17. STANKIEWICZ W. 1998. Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 19. WOJEWNIK-FILIPKOWSKA A. 2011a. Zasady finansowania inwestycji rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych inwestycji w Gdańsku i Sopocie. In: Inwestycje i Nieruchomości. Wyzwania XXI wieku. Red. A. Nalepka, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, s. 501-511.
 20. WOJEWNIK-FILIPKOWSKA A. 2011b. Znaczenie i odmienność partnerstwa w inwestycjach rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych inwestycji w Gdańsku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 38: 205-217.
 21. Wytyczne dotyczące przygotowywania projektów w ramach poddziałania 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013, załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPOWP 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Gdańsk 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu