BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiciak Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Skutki wzrostu gospodarczego
The Consequences of Economic Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, nr 15, s. 13-23, bibliogr. 8 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : 21st Century Economics Responding to the Challenges of an Economic Downturn
Tytuł własny numeru
Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Koszty, Koszty społeczne
Economic growth, Economic development, Costs, Social costs
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono istotne zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym. Wzrost gospodarczy powoduje określone skutki, także negatywne - przede wszystkim generuje pewne koszty. W związku z tym zaprezentowano następstwa intensywnego rozwoju, z jakim w ostatnim stuleciu mamy do czynienia. Skutki wzrostu gospodarczego można ocenić na podstawie generowanych kosztów. Koszty te w głównej mierze wiążą się z eksploatacją dóbr naturalnych i postępującym zanieczyszczeniem środowiska, w którym żyjemy. Koszty te to także przyspieszone tempo życia, które podwyższa poziom stresu. W tej sytuacji otwarte pozostaje pytanie o sens takiego wzrostu i o cenę, jaką należy za to płacić.(abstrakt oryginalny)

This paper discusses some vital issues relating to economic growth. It should be realized that economic growth has its consequences, some of which are negative and can therefore be seen as costs. The paper deals with the consequences of the rapid growth that we have been experiencing over the past hundred years. The consequences of economic development can be assessed by looking at the costs that have been incurred. These costs relate primarily to the depletion of natural resources and to environmental pollution. Other costs include the accelerated pace of life resulting in excessive stress. Given these facts, the question of the desirability of such growth, and of the price that can be paid, remains unanswered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balicki W., Makroekonomia, Wyd WSB, Poznań 1998.
  2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1998.
  3. Burchard-Dziubińska M., Ekologiczne determinanty rozwoju gospodarczego, w: Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007.
  4. Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
  5. Makroekonomiczne tendencje w Polsce na tle międzynarodowym, red. M. Kokocińska, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007.
  6. Skawińska E., Sobiech K.G., Nawrot K.A., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1998.
  7. Snowdon B., Vane H.R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Bellona, Warszawa 2003.
  8. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu