BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konowalczuk Jan (University of Economics in Katowice, Poland), Ramian Tomasz (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Value of Cre in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Strategies in a Company
Źródło
Real Estate Management and Valuation, 2014, vol. 22, iss. 1, s. 61-71, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie nieruchomościami, Nieruchomości, Inwestycje w nieruchomości, Majątek spółki
Real estate management, Real estate, Investments in real estate, Corporate assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper presents the formulation and realization of real estate strategies, focusing on the use of the category of property value. Moreover, the authors formulate a possible classification of CRE, which is useful from the perspective of real estate strategies, in addition to identifying and evaluating different types of property values which can be used for real estate strategies. For the majority of operational properties, these categories differ from market value. The last part of the publication provides a reference of selected valuation methods used to determine the value of CRE in the context of formulating and implementing real estate strategies.(short original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EDWARDS V., ELLISON L., 2004, Corporate Property Management: Aligning Real Estate With Business Strategy. Blackwell Publishing, Oxford, Kindle Edition.
 2. European Valuation Standards 2012 (EVS 2012). The European Group of Valuers' Associations (TEGoVA), Printed in Belgium by Gillis nv/sa.
 3. FORYŚ I. (RED), 2006, Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Poltext, Warszawa.
 4. FRENCH, N., 2003, The price of space: the convergence of value in use and value in exchange. Journal of Property Investments and Finance,21(1).
 5. HAYNES B., NUNNINGTON N.,2010, Corporate Real Estate Asset Management: Strategy and Implementation. Taylor & Francis. Oxford, Kindle Edition.
 6. International Valuation Standards 2011 (IVS 2011). International Valuation Standards Council, London.
 7. KONOWALCZUK J. RAMIAN T., 2009, Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw(w) Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 8. KONOWALCZUK J., 2009, Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, CH Beck, Warszawa.
 9. KONOWALCZUK J., 2011, Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości przedsiębiorstw. W: Inwestycje i nieruchomości - wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe "Studia Ekonomiczne" nr 74. Red. nauk. K. Marcinek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 10. KONOWALCZUK J., 2011a, Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce. Świat Nieruchomości nr 76/2011. Kraków.
 11. KOTARBIŃSKI T., 1961, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich - Wydawnictwo.
 12. KUCHARSKA- STASIAK E., 2012, Wprowadzenie do wydania polskiego. Międzynarodowe standardy wyceny 2011. PFSRM, Warszawa.
 13. LINDHOLM, A.L., 2008, A constructive study on creating core business relevant CREM strategy and performance measures. Facilities, 26(7/8).
 14. LIOW K.H., OOI J.T.L., 2004, Does corporate real estate create wealth for shareholders? Journal of Property Investments and Finance, 22(5).
 15. MĄCZYŃSKA E., I INNI., 2004, Ile warta jest nieruchomość, Poltex, Warszawa.
 16. MANSFIELD, J.R., 2009, The valuation of sustainable freehold property: a CRE perspective. Journal of Corporate Real Estate. 11(2).
 17. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF 2004), wydanie polskie, 2004, IASCF Londyn.
 18. OSUCHOWSKI W., 1985, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa.
 19. PIKE R., NEALE B., 1999, Corporate finance and investment. Decisions and strategies. Prentice Hall Europe.
 20. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW 2008). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2008, www.pfva.com.pl.
 21. RAMIAN T., KONOWALCZUK J., 2008: Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości (w ) Inwestycje na rynku nieruchomości, red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 22. RAPPAPORT A., 1986, Creating Shareholder Value : The New Standard for Business Performance, Macmillan.
 23. ROULAC, S., 2005, Corporate strategic decision making. A comparative analysis of companies in the industrial and non-industrial sectors. Journal of Property Investments and Finance, 23(4).
 24. Rozporządzenie Komisji (WE) No. 1725/2003 z 29 września 2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości.
 25. Standardy Wyceny RICS 2012 (Wydanie polskie), The Royal Institution of Chartered Surveyors, Surveyorscort Westwood Business Park, Wielka Brytania.
 26. The appraisal of real estate. Third Canadian edition, 2008, Appraisal Institute of Canada, 20.5.
 27. WILLS P.C., 2008,: Corporate real estate practice in Australia. Journal of Real Estate, 10 (1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5289
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu