BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danowska-Prokop Barbara (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Sytuacja polityczno-społeczna Polski w XVIII wieku
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Polski fizjokratyzm oraz idee protekcjonistyczne XVIII i XIX wieku, 2007, s. 9-34, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Fizjokratyzm, Protekcjonizm
History of economic thought, Physiocracy, Protectionism
Abstrakt
Aby właściwie rozumieć przyczyny trudności przeżywanych przez państwo szlacheckie w drugiej połowie XVIII wieku, należy wrócić do połowy wieku XVII, ponieważ wówczas pojawiły się pierwsze symptomy nadciągających problemów i rozkładu państwowości. Około połowy XVII wieku (zwłaszcza w okresie panowania Jana Kazimierza Wazy) można zaobserwować powstrzymanie procesu rozwojowego państwa polskiego, co zaważyło negatywnie na dalszych jego losach w XVIII wieku. Proces ten przejawiał się upadkiem miast i mieszczaństwa, zacofaniem stosunków ekonomicznych i politycznych. Postępująca pauperyzacja chłopów i mieszczan była przyczyną nędzy kraju, którą odczuwała także drobna i średnia szlachta. Grupa ta ubożała i traciła swoje przywileje polityczne na rzecz oligarchii magnackiej. Rozkład państwa szlacheckiego w XVIII wieku należy powiązać z licznymi wojnami prowadzonymi na przełomie XVII i XVIII wieku. Wojny te ujawniły słabość rozwiązań ustrojowych, niedoskonałość demokracji szlacheckiej i zacofanie polityczne szlachty, co skrzętnie wykorzystały wielkie rody magnackie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogunka M.: Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek. Warszawa 1987.
 2. Gierowski J.A.: Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1987.
 3. Samsonowicz H.: Historia Polski do roku 1795. Warszawa 1985.
 4. Nowak T.M., Wimmer J.: Historia oręża polskiego 963-1795. Warszawa 1981.
 5. Bazylow L., Wieczorkiewicz P.: Historia Rosji. Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.
 6. Krasuski J.: Historia Niemiec. Wrocław-Warszawa-Kraków 2004.
 7. Kersten A.: Historia powszechna. Wiek XVII. Warszawa 1979.
 8. Maciszewski J.: Historia powszechna. Wiek Oświecenia. Warszawa 1985.
 9. Płaza S.: Wielkie bezkrólewie. W: Dzieje narodu i państwa polskiego. T. II. Kraków 1988.
 10. Maciszewski J.: Szlachta polska i jej państwo. Warszawa 1986.
 11. Zielińska Z.: Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej. W: Dzieje narodu i państwa polskiego. T. III. Kraków 1988.
 12. Grodziski S., Kozłowski E.: Polska zniewolona 1795-1806. W: Dzieje narodu i państwa polskiego. T. III. Kraków 1988.
 13. Grodek A. : Studia nad rozwojem kapitalizmu w Polsce. Warszawa 1963.
 14. Gierowski J.A.: Historia Polski 1764-1864. Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu