BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Magdalena
Tytuł
Zjawisko przestępczości w województwie opolskim w latach 2000 -2012
Phenomenon of Crime in the Opole Province between 2000 and 2012
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 10, s. 23-36, rys., tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Przestępczość
Crime
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie, jak kształtowało się w województwie opolskim w latach 2000 -2012 zagrożenie przestępczością przeciwko mieniu oraz przeciwko życiu i zdrowiu. Omówione zostały podstawowe kategorie przestępczości pospolitej w oparciu o powszechnie stosowane statystycznie kategorie oceny tych zjawisk w odniesieniu do wszystkich powiatów. Z uwagi na dane, jakie zostały udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, autorka zanalizowała dynamikę przestępstw stwierdzonych wraz z postępowaniami wszczętymi z ich wykrywalnością.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to investigate the issue of crime against property, life and health and its risk in the Opole province between 2000 and 2012. It discusses the main categories of crime based on the widely used statistical category assessment of these phenomena in different countries. In view of the data provided by The Ministry of Internal Affairs and Administration and by The Regional Police Headquarters in Opole, the author analyses the dynamics of the above mentioned kinds of crime recorded and the procedures of their detection.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk M., Kształtowanie się przestępczości pospolitej w latach 2000-2009, "Nauka i Gospodarka" 2011/2 nr 9.
  2. Adamczyk M., Zabójstwa przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, "Nauka i Gospodarka" 2013, nr 12.
  3. Czekaj K., Społeczna konstrukcja przestępstwa i przestępczości [w:] K. Czekaj, K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak, Labirynty współczesnego społeczeństwa, Katowice 1998.
  4. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2011.
  5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny.
  6. http://prawoity.pl.
  7. http://szkolnictwo.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu